Skok na osrednjo vsebino

27. OBČINSKI PRAZNIK V NORŠINCIH

13. 9. 2023 | 01:45

V soboto, 9. septembra 2023, je v Noršincih potekal 27. občinski praznik. Iskreno se zahvaljujemo KS Noršinci za odlično izpeljano prireditev.

Na občinskem prazniku smo podelili več vrst priznanj. Prejemniki so:

PRIZNANJE OBČINE MORAVSKE TOPLICE SO PREJELI:

JOŽEF KULČAR, Filovci, za dolgoletno uspešno opravljanje dela v prostovoljnih društvih, v Krajevni skupnosti Filovci in v občini.
JOŽEF KULČAR je kot dolgoletni član Športnega društva Filovci, dolgoletni predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Filovci, član sveta Krajevne skupnosti Filovci in občinskega sveta Občine Moravske Toplice, spodbujal k izobraževanju, izpopolnjevanju opreme, ustvarjanju muzeja gasilstva, sodeloval pri prenovi objektov, izgradnji igrišča, slačilnic, hale za prireditve, asfaltiranju okolice in drugih aktivnostih društev in krajevne skupnosti.  

VILJEM KIANEC, Fokovci, za dolgoletno sodelovanje pri različnih projektih posodabljanja življenjskega okolja v Fokovcih.
VILJEM KIANEC je kot član vaškega odbora Fokovci, občinskega sveta Občine Moravske Toplice, odbora za kmetijstvo in različnih organizacijskih odborov, ter kot član Kulturno turističnega društva Ceker Fokovci in Prostovoljnega gasilskega društva Fokovci s svojim umirjenim in premišljenim načinom delovanja prispeval k uspešnemu reševanju izzivov in posodabljanju življenjskega okolja.

NAGRADO OBČINE MORAVSKE TOPLICE JE PREJEL:

ŽESKI PEVSKI ZBOR »MARJETICE« DRUŠTVA UPOKOJENCEV MORAVSKE TOPLICE ob 20. obletnici delovanja za obogatitev pevske kulture v občini, pokrajini in širše.
Ženski pevski zbor Marjetice je maja letos proslavil 20. obletnico nepretrganega delovanja. Z rednimi nastopi na občinskih, društvenih in krajevnih prireditvah popestri in bogati kulturno dogajanje v občini in pokrajini.

VELIKO ZAHVALNO LISTINO JE PREJEL:

FRANC KODILA, Martjanci, za dolgoletno delo na področju športa, turizma, prostovoljstva in lokalne skupnosti.
Franc Kodila je kot predsednik krajevne mladinske organizacije Martjanci, predsednik KS Martjanci, član občinskega sveta Občine Moravske Toplice, eden od ustanovnih članov turističnega društva Martin Martjanci ter član in predsednik NK Čarda Martjanci, dolga leta aktivno, požrtvovalno, nesebično in predano delal na področju športa, turizma, lokalne skupnosti in prostovoljstva.

 

Župan Občine Moravske Toplice je v skladu z določili Odloka o priznanjih in nagradi Občine Moravske Toplice,  po svoji presoji podelil 3 priznanja župana za posamezne dosežke in uspehe posameznikov. 

PRIZNANJA ŽUPANA SO PREJELI:

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA:  V zahvalo za dobro sodelovanje s štabom CZ OMT ob vajah in intervencijah ob naravnih nesrečah.

JOŽE ČRNKO dr. vet. med.: Za  dolgoletno uspešno delovanje in vodenje Hokejskega kluba Moravske Toplice.

VISKO D.O.O.: Za nesebično pomoč s svojo ekipo in tehniko ob elementarnih nesrečah v občini Moravske Toplice.

JOŽEF HORVAT poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije: Za podporo pomembnim projektom v občini Moravske Toplice.

Opomba: gospod Jožef Horvat je priznanje župana OMT dobil lansko leto ob občinskem prazniku. Ker se podelitve takrat ni udeležil mu priznanje zato predajamo letos.

 

OCENJEVANJE KRAJEV V OKVIRU PROJEKTA MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA V LETU 2023

Čisto in urejeno okolje, ohranjena naravna in kulturna dediščina, zanimivi  turistični produkti, vse to vpliva na prepoznavnost kraja, predvsem pa na zadovoljstvo domačih in tujih gostov.

Letos je v Sloveniji potekalo že 31 ocenjevanje krajev v okviru projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna, zato je Občinska komisija za ocenjevanje krajev dne 06. septembra 2023 v skladu z upoštevanimi kriteriji, določenimi v ocenjevalnem obrazcu opravila ogled oz. izvedla ocenjevanje krajev v naši občini.

Kraji so glede na število prebivalcev razvrščeni v naslednje tri kategorije: manjši kraj, srednji kraj in večji kraj. Ocenjevali so se vsi kraji v občini, razen kraja Moravske Toplice, ki se ocenjuje na državni ravni.

Ob tej priložnosti naj povem ugotovitev, da bo potrebno do naslednje izvedbe ocenjevanja krajev v letu 2024, nekoliko dodelati, spremeniti ocenjevalne kriterije, da bodo vsa naselja v posamezni kategoriji bolj enakovredna med sabo.

Sledi podelitev priznanj za najbolj urejene kraje v občini Moravske Toplice. Poleg priznanja prejme vsak nagrajen kraj tudi bon v vrednosti 500,00 EUR.

NAJLEPŠI KRAJI V POSAMEZNIH KATEGORIJAH KRAJEV SO V LETU 2023 NASLEDNJI: 

Najlepši med manjšimi kraji so: RATKOVCI
Najlepši med srednjimi kraji so: MLAJTINCI
Najlepši med večjimi kraji so: BOGOJINA

Iskrene čestitke vsem nagrajencem.

 

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost