Skok na osrednjo vsebino

POZIV lastnikom priobalnih zemljišč

9. 2. 2023 | 01:12

RS Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode obvešča vse lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda (so vsi vodotoki, ki v prilogi Zakona o vodah niso navedeni kot vodotoki 1. reda (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1244), da so dolžni po določilih 100. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe) dolžni sami zagotavljati odstanjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstanjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.

Poziv lastnikom priobalnih zemljišč

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost