Skok na osrednjo vsebino

Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih

10. 7. 2020 | 07:35

PARTNERJI PRI OPERACIJI:

  • LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
  • LAS Mežiške doline,
  • LAS Po poteh od Turjaka do Kolpe
  • LAS Goričko 2020
  • LEADER Partnerstvo okrožja Kilkenny

 

POVZETEK OPERACIJE

 

Partnerji LAS Goričko:

  • Občina Moravske Toplice
  • Občina Puconci
  • MO Murska Sobota

Operacija se nanaša na področje trajnostne mobilnosti z navezavo na kreacijo inovativnih turističnih paketov. Pri operaciji se gre za prenos know-how prakse, to je sistema izposoje mestnih koles, iz Slovenije na Irsko, kjer ta sistem še ne obstaja. Irski partner pa razpolaga s kopico izkušenj in dobrih praks s področja kreacije sodobnih turističnih paketov v navezavi na trajnostno mobilnost. Irski partnerji z mesta Kilkenny bodo v svojem lokalnem okolju vzpostavili kolesarsko shemo kot pilotni projekt za preostalo Irsko in druga podobna okolja. Sama uvedba oziroma nadgradnja sistema izposoje koles pa bo potekala tudi na območju slovenskih LAS-ov.

Poleg vzpostavitve ali nadgradnje sistemov izposoje koles, bi slovenski LAS-i, s pomočjo znanja irskih partnerjev, kreirali inovativne turistične pakete. Poleg vzpostavitve ali nadgradnje sistemov izposoje koles, bi slovenski LAS-i s pomočjo znanja irskih partnerjev, kreirali inovativne turistične pakete. Preko strokovne ekskurzije na Irsko v kraj Kilkenny, bodo slovenski LAS-i videli primere dobrih praks in pridobili znanje s področja priprave inovativnih turističnih paketov. Le-to bo implementirano v nadaljevanju operacije, ko bo vsak LAS pripravil vsaj en inovativen turistični paket v navezavi na trajnostno mobilnost.

V okviru projekta se je razširil tudi sistem Soboški Biciklin s tremi novimi postajami – Moravske Toplice, Puconci in Slovenska ulica v Murski Soboti.

Dostopnost