Skok na osrednjo vsebino

Green Exercise

4. 1. 2020 | 07:25

Projekt Green Exercise – Razvoj turističnih produktov za povečanje prepoznavnosti kulturne in naravne dediščine ob slovensko-madžarski meji je prvi, ki se sofinancira iz programa Čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska Interreg V-A v programskem obdobju 2014–2020.

V njem sodelujejo štirje slovenski partnerji (Javni zavod Krajinski park Goričko, Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, Občina Moravske Toplice in Občina Šalovci) in štirje madžarski partnerji (Narodni park Őrség, Razvojna agencija Slovenska krajina, Občina Sakalovci in Občina Dolnji Senik).

Konzorcij bo, pod vodstvom Narodnega parka Őrség, s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj izoblikoval devet zelenih parkov in namestitvenih kapacitet ter razvil eko-turistične storitve v slovensko-madžarskem čezmejnem območju. Aktivnosti se osredotočajo na zdrav način življenja in gibanja ter na razvoj turizma. Predvideno je oblikovanje »zelenih parkov« na obeh straneh meje in sicer na devetih lokacijah, širitev storitvene ponudbe obiskovalnih centrov, razvoj atrakcij, ki so povezane z naravnimi vrednotami, ljudskimi tradicijami, izoblikovanje novih nastanitvenih kapacitet, organizacija izobraževalnega programa, itd.

Na območju Občine Moravske Toplice se bosta izoblikovala dva zelena parka (v Prosenjakovcih in Martjancih). Cilj projekta je podaljšati čas bivanja obiskovalcev in povečati kakovost življenja lokalnega prebivalstva. Predvideni zaključek projekta z mnogimi novostmi na projektnem območju je julij 2019.

MOBILNA APLIKACIJA ZA KOLESARJE

 

V okviru projekta Green Exercise je vodilni partner s pomočjo projektnih partnerjev razvil dve mobilni aplikaciji, ki zagotavljata vsebino za obiskovalce regij v štirih jezikih, ena izmed aplikacije je vodnik za kolesarje. 

Ta deluje brez povezave in na osnovi GPS, ki si ga obiskovalci lahko namestijo na telefon pri informacijskih točkah drugih partnerjev. Aplikacija vsebuje kolesarske poti, ki so bile vnesene v okviru projekta, med vožnjo po teh poteh pa bodo obiskovalci lahko odkrivali znamenitosti projektnega območja. 

Aplikacije je brezplačna, nameščena pa je na spletne strani partnerjev, v njihovih objektih, ki so namenjeni sprejemu turistov, na informacijskih stebričkih, ki jih je postavil projektni partner Krajinski park Goričko v času projekta ter na določenih drugih Wi-Fi točkah. 

Do aplikacije lahko dostopate s skeniranjem fotografij (spodaj priloženih QR kod) za sisteme Android in Apple ali pa sledite navodilom na informacijskih tablah, priloženih v PDF dokumentih (v slovenskem, madžarskem in angleškem jeziku). 

Dostopnost