Skok na osrednjo vsebino

Evropski teden mobilnosti 2022

27. 7. 2022 | 08:18

Pobuda Evropskega tedna mobilnosti si prizadeva zmanjšati avtomobilski promet na fosilna goriva in spodbuditi prebivalce k uporabi trajnostne mobilnosti – hoje, kolesa ali javnega prevoza.

Osrednji dogodek ETM 2022 v Moravskih Toplicah bomo letos namenili osnovnošolcem, ki so opravili oz. imajo kolesarski izpit. Z osnovnošolci OŠ Bogojina, OŠ Fokovci, DOŠ Prosenjakovci, OŠ II Murska Sobota, OŠ III Murska Sobota in OŠ Bakovci se srečamo v četrtek 22. septembra 2022 ob dnevu brez avtomobila v Moravskih Toplicah. Vabimo vas, da tudi vi ta dan pustite avto doma in se odpravite v službo in po opravkih peš, s kolesom ali javnim prevozom.

Spremljajte nas tudi FB!

Dan brez avtomobila v Moravskih Toplicah, 22. 9. 2022

V okviru Evropskega tedna mobilnosti na dan brez avtomobila tradicionalno izmenjujoč z MO Murska Sobota pripravljamo dogodek za učence.

Letos je dogodek potekal na igrišču Term 3000 v Moravskih Toplicah s pričetkom ob 9.00.

Učenci tradicionalno na dogodek pridejo s kolesi, javnim prevozom ali peš.

Letos so v Moravske Toplice prikolesarili:

OŠ Fokovci

OŠ Bogojina

OŠ II Murska Sobota

OŠ III Murska Sobota

OŠ Bakovci

DOŠ Prosenjakovci pa z javnim prevozom.

V Moravske Toplice je prav tako s Soboškim biciklinom prikolesarila uprava MO Murska Sobota, ki jo je vodila podžupanja ga. Bernardka Ružič.

Učenci so se pomerili tradicionalno v spretnostni in polžji vožnji. Letos so preizkusili tudi gasilsko opremo in spoznali, kako si lahko pomagajo ob padcu s kolesom in oskrbijo lažje poškodbe / odrgnine.

Spretnostno in polžjo vožnjo je koordinirala OŠ Bogojina oz. g. Dušan Nemec; gasilsko opremo so predstavili PGD Moravske Toplice, prvo pomoč pa CKZ Murska Sobota, g. Tomaž Čarni.

Da pa ni vsako leto vse isto, je v sklopu aktivnosti potekala tudi mini olimpijada, kjer so se učenci pomerili v 6 različnih igrah (nogomet, golf, vlečenje vrvi,  smučanje, skakanje v vrečah in hokej). Koordinatorica tekmovanja je bila ga. Metka Škrilec iz Hokejskega kluba Moravske Toplice. Organizator celotne prireditve sta bila TIC Moravske Toplice in Občina Moravske Toplice v sodelovanju z MO Murska Sobota, LAS Goričko, Občinska športno zvezo M. Toplice in Hokejskim klubom Moravske Toplice.

Pokrovitelji dogodka so bili:

Terme 3000

Policija

Razvojni center Murska Sobota

 

ETM 2022 letos po geslom ‘trajnostno povezani’

Pobuda Evropskega tedna mobilnosti opozarja na pomen dobro povezanih skupnosti, saj je ta pogoj za uspešnost katerekoli občine in za visoko raven kakovosti našega bivanja v njej. O kakovosti življenja v neki občini tako vse bolj odločajo dobra dostopnost do dobrin in storitev, zagotovljena mobilnost za vse družbene skupine, dobre povezave ter raznovrstnost alternativ osebnemu motornemu prometu.

Poleg javnega avtobusnega prometa in železniškega prometa se v Pomurju širi tudi sistem za izposojo koles. Sistem je začela uvajati Mestna občina Murska Sobota pod imenom Soboški biciklin.

Sistem izposoje koles je okolju prijazen in popolnoma preprost način prevoza po mestu, med naselji in sedaj že med devetimi pomurskimi občinami.

Sistem izposoje in vračila koles in e-koles  je na voljo 24 ur na dan in 7 dni v tednu, kolesa lahko uporabljate tako podnevi kot ponoči.

Seznam vseh postajališč v Pomurju (po občinah):

Moravske Toplice – M. Toplice, Bike Center, Kranjčeva 8

Moravske Toplice – M. Toplice, Hotel Vivat, Ulica ob igrišču 3

Moravske Toplice – Prosenjakovci 70

Beltinci, Mladinska ulica 2

Ljutomer –  ŠIC, Prešernova ulica 32

Ljutomer –  Glavni trg

Murska Sobota – Trg zmage 6

Murska Sobota –  Slovenska ulica 51

Murska Sobota –  Kroška Kamešnica, Brodarska ulica 62

Murska Sobota –  BTC Murska Sobota, Nemčavci 1d

Murska Sobota – EXPANO, Bakovska ulica 39

Murska Sobota –  Rakičan

Murska Sobota –  Dvorec Rakičan

Murska Sobota –  ­Lendavska ulica 28

Puconci – Bodonci 7

Puconci –  Puconci 80

Turnišče – Ulica Štefana Kovača 25

Tišina –  Tišina 1

Velika Polana – Velika Polana

Veržej – TIC Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8

Veržej – Banovci, Banovci 1a

 

Letna članarina/registracija: 15,00 €

Dnevni najem/registracija: 5,00 €

Več o pogojih najema najdete na www.soboskibiciklin.si

 

 

 

Dostopnost