Evropski teden mobilnosti 2022

27. 7. 2022 | 08:18

ETM 2022 letos po geslom ‘trajnostno povezani’

Pobuda Evropskega tedna mobilnosti si prizadeva zmanjšati avtomobilski promet na fosilna goriva in spodbuditi prebivalce k uporabi trajnostne mobilnosti – hoje, kolesa ali javnega prevoza.

Prav zato pobuda letos opozarja na pomen dobro povezanih skupnosti, saj je ta pogoj za uspešnost katerekoli občine in za visoko raven kakovosti našega bivanja v njej. O kakovosti življenja v neki občini tako vse bolj odločajo dobra dostopnost do dobrin in storitev, zagotovljena mobilnost za vse družbene skupine, dobre povezave ter raznovrstnost alternativ osebnemu motornemu prometu.

Poleg javnega avtobusnega prometa in železniškega prometa se v Pomurju širi tudi sistem za izposojo koles. Sistem je začela uvajati Mestna občina Murska Sobota pod imenom Soboški biciklin.

Sistem izposoje koles je okolju prijazen in popolnoma preprost način prevoza po mestu, med naselji in sedaj že med devetimi pomurskimi občinami.

Sistem izposoje in vračila koles in e-koles  je na voljo 24 ur na dan in 7 dni v tednu, kolesa lahko uporabljate tako podnevi kot ponoči.

Seznam vseh postajališč v Pomurju (po občinah):

Moravske Toplice – M. Toplice, Bike Center, Kranjčeva 8

Moravske Toplice – M. Toplice, Hotel Vivat, Ulica ob igrišču 3

Moravske Toplice – Prosenjakovci 70

Beltinci, Mladinska ulica 2

Ljutomer –  ŠIC, Prešernova ulica 32

Ljutomer –  Glavni trg

Murska Sobota – Trg zmage 6

Murska Sobota –  Slovenska ulica 51

Murska Sobota –  Kroška Kamešnica, Brodarska ulica 62

Murska Sobota –  BTC Murska Sobota, Nemčavci 1d

Murska Sobota – EXPANO, Bakovska ulica 39

Murska Sobota –  Rakičan

Murska Sobota –  Dvorec Rakičan

Murska Sobota –  ­Lendavska ulica 28

Puconci – Bodonci 7

Puconci –  Puconci 80

Turnišče – Ulica Štefana Kovača 25

Tišina –  Tišina 1

Velika Polana – Velika Polana

Veržej – TIC Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8

Veržej – Banovci, Banovci 1a

 

Letna članarina/registracija: 15,00 €

Dnevni najem/registracija: 5,00 €

Več o pogojih najema najdete na www.soboskibiciklin.si