Skok na osrednjo vsebino

Evropski teden mobilnosti 2020 v Moravskih Toplicah

2. 9. 2020 | 02:23

Moravske Toplice se ponašajo z znakom Slovenia Green Destination. Ta znak ne povezujemo samo s turizmom, ampak s celotnim konceptom razvoja občine. Eno od področij razvoja je trajnostna mobilnost. V občini Moravske Toplice imamo več kot 250 km označenih kolesarskih poti, kjer si vsak lahko izbere svojo – dolgo ali kratko, po ravnem ali v gričevje, med drevesa ali njive. Kolesarska infrastruktura pa ni namenjena samo obiskovalcem in turistom, ampak tudi domačinom in zaposlenim v Moravskih Toplicah.

Kolesarjenje v zadnjih strmo narašča, tudi na ravni dnevne mobilnosti lokalnega prebivalstva. V ta namen smo se s sistemom izposoje koles povezali z regijskim središčem Murska Sobota in s lokalnim središčem Puconci. Prav uporaba kolesa, kot čistejšega načina prevoza, je letošnja usmeritev naše akcije ob Evropskem tednu mobilnosti. V tej smeri smo začrtali tudi program, ki ga izvajamo in nadgrajujemo že od začetka julija 2020. Program organiziramo v sodelovanju s  TIC Moravske Toplice,  LAS Goričko, Mestno občino Murska Sobota, Razvojnim centrom Murska Sobota ter Občino Puconci.

Program:

9. 7. 2020 – Otvoritev Bike centra Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice

– nagradna igra za obiskovalce, podelitev 2 nagrad 2 udeležencema (letni paket Soboški biciklin)

– zagon sistema Soboški biciklin

10. 9. 2020Promocija trajnostne mobilnosti v Moravskih Toplicah v sodelovanju z lokalnimi podjetji in institucijami, osrednji trg Moravskih Toplic

– nagradna igra – podelitev nagrade sodelujočim

– razdelitev kuponov ugodnosti

– anketiranje obiskovalcev

– promocija sistema Soboški biciklin in javni primestni prevoz Sobočanec

18. 9. 2020 – Dan brez avtomobila

 Kolesarjenje: Murska Sobota – Martjanci – Moravske Toplice – Murska Sobota

Organizacija kolesarjenja od Murske Sobote do Moravskih Toplic (do 20 udeležencev) zaposlene in delovno aktivne prebivalce, ki so zaposleni v obeh krajih in se dnevno vozijo z osebnim avtomobilom na delo promocija – promocija alternativnega prevoza – kolo, Soboški biciklin in javnega prevoza (Sobočanec).

Evropski teden mobilnosti na OŠ

Organizacija dogodkov s sodelujočimi šolami in podelitev nagrad najboljšim učencem

– OŠ Bogojina

– OŠ Fokovci

– DOŠ Prosenjakovci

– OŠ Mestne občine Murska Sobota

Program se lahko glede na vremenske razmere spremeni v delu aktivnosti, ki se bodo dogajale na prostem.

ETM 2020 v Moravskih Toplicah sofinancira LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

E: info@care4climate.si

I: www.care4climate.si


 

Evropski teden mobilnosti 2020

Moravske Toplice se ponašajo z znakom Slovenia Green Destination. Ta znak ne povezujemo samo s turizmom, ampak s celotnim konceptom razvoja občine. Eno od področij razvoja je trajnostna mobilnost. V občini Moravske Toplice imamo več kot 250 km označenih kolesarskih poti, kjer si vsak lahko izbere svojo – dolgo ali kratko, po ravnem ali v gričevje, med drevesa ali njive. Kolesarska infrastruktura pa ni namenjena samo obiskovalcem in turistom, ampak tudi domačinom in zaposlenim v Moravskih Toplicah.

Mestna občina Murska Sobota razvija mestni potniški promet in sistem izposoje koles z namenom prehoda prebivalstva k trajnostnim oblikam transporta po mestu in okolici in s tem k izboljšanju zraka v mestu. Prav uporaba kolesa, kot čistejšega načina prevoza, je letošnja usmeritev naše akcije ob Evropskem tednu mobilnosti, ki sta si jo zadali občini.

Občini sedaj že tradicionalno povezujeta aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti in sta tudi letos želeli, kot vsako leto, pripraviti osrednji dogodek v petek 18. 9. 2020 v Moravskih Toplicah za osnovnošolce, ki so v lanskem letu naredili izpit. Žal zaradi ukrepov, ki jih je prinesla bolezen Covid-19, se učenci OŠ MOMS in Občine M. Toplice ne bodo družili, ampak se bodo aktivnosti izvedle znotraj posamezne osnovne šole. Dogodek na posamični OŠ pa bodo spremljali učenci in pripravili video prispevek o Evropskem tednu mobilnosti na šoli. Prispevki bodo objavljeni na spletnih straneh občin. Najboljši prispevek bo nagrajen.

Občini bosta kljub temu organizirali kolesarjenje za predstavnike občine in deležnikov ter navezale aktivnosti tudi na skupni projekt Trajnostna mobilnost na kolesih, ki jo izvaja LAS Goričko skupaj z obema občinama in občino Puconci. V okviru tega projekta se je razširil tudi sistem Soboški biciklin za tri nove postaje, in sicer na Slovensko ulico, v Moravske Toplice pred Bike center in v Puconce pred občino.

Občina Moravske Toplice in Mestna občina Murska Sobota si želita pritegniti čim več lokalnih deležnikov in tudi obiskovalcev k sodelovanju v ETM, kjer bo poudarek na alternativnih oblikah mobilnosti, kot so hoja, kolesarjenje, javni potniški promet in e-mobilnost, saj si prizadeva za čim večjo uporabo alternativnih oblik mobilnosti. V ta namen je Občina Moravske Toplice izdala ob Evropskem tednu mobilnosti kupone ugodnosti in vključila deležnike iz obeh občin. Namen akcije je s kolesom do lokalnega ponudnika storitev oz. produktov. Promocija trajnostne mobilnosti v Moravskih Toplicah poteka že od meseca julija, ko se je vzpostavil, Bike center Moravske Toplice.

Projekt Evropski teden mobilnosti v Moravskih Toplicah podpira tudi Evropska unija skozi LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi Ministrstva za infrastrukturo in Ministrstva za okolje in prostor.

V projekt se poleg navedenih partnerjev, OŠ in lokalnih ponudnikov vključujejo še TIC Moravske Toplice, ki upravlja z Bike centrom M. Toplice, Policija, AMD Štefan Kovač in BTC Murska Sobota.

Evropski teden mobilnosti so podprli: Alpe-Panon d.o.o, McDonald’s DL,  LAS Goričko, Sladoledarna Niki in Razvojni center Murska Sobota.

 

 

Evropski teden mobilnosti na OŠ Bogojina, 16.9.2020

Danes so učenci OŠ Bogojina, ki so v lanskem letu naredili izpit za kolo, se ponovno preizkusili v spretnostni vožnji s kolesom in današnji dan posvetili Evropskemu tednu mobilnosti. Ob tej priložnosti so prejeli tudi set lučk za kolo, zmagovalka pa nagrado sponzorjev.

 

Dan brez avtomobila v Moravskih Toplicah, 18. 9.2020

Letos je tradicionalna prireditev ob Evropskem tednu mobilnosti (ETM), ki jo skupaj organizirata Občina Moravske Toplice in MO Murska Sobota potekala drugače, kot prejšnja leta. OŠ izvajajo program ETM na posamični šoli. Občinski upravi pa sta se odločili, da bosta letošnji ETM, dan brez avtomobila, preživeli na kolesu in prekolesarili obe občini. Ob tem se je pridružila tudi občinska uprava Občine Puconci, ki je prav tako partner v projektu Trajnostna mobilnost in turizem na kolesu, ki ga vodi LAS Goričko. V okviru projekta se je razširil tudi sistem Soboški biciklin v Moravske Toplice in Puconce. Občinskim upravam so se pridružili še sodelavci LAS Goričko in LAS Zgodnje Savinske in Šaleške doline.

 

ETM V OŠ FOKOVCI

Učenci 6. razreda so bili v tednu mobilnosti na Primorskem. V okviru šole v naravi na Debelem Rtiču so izvedli tudi pohod v Ankaran, ki je bil namenjen ETM 2020, dnevu brez avtomobila.

ETM 2020 na osnovnih šolah

Učenci občine Moravske Toplice in MO Murska Sobota, ki so v prejšnjem šolskem letu opravili izpit za kolo, se vsako leto družijo na skupni prireditvi v okviru Evropskega tedna mobilnosti izmenično v Moravskih Toplicah ali Murski Soboti, a je ta žal letos zaradi ukrepov glede širjenja bolezni Covid 19 bila odpovedana in je Evropski teden mobilnosti potekal ločeno oz. na posamezni šoli.

Učenci osnovnih šol so pripravili tekmovanja spretnostne vožnje na kolesih na posamični šoli. Učenci OŠ Fokovci pa so izvedli v okviru šole v naravi na Debelem Rtiču pohod v Ankaran. Vse šole so tekmovale tudi pri pripravi najboljšega prispevka o poteku Evropskega tedna mobilnosti na njihovi šoli. Najboljšega so pripravili učenci OŠ Bogojina.

Ostale koristne povezave:

http://www.slovenija-co2.si/index.php/dobre-prakse/trajnostna-mobilnost

https://arhiv.ekosola.si/uploads/2010-08/Trajnostna%20mobilnost%20Ekokviz%20SS%202017fin.pdf

https://www.soboskibiciklin.si/

sptm.si 

http://www.moravske-toplice.com/sl/vsebina/133/Najem-koles

Vozni red Bakovci-Murska Sobota-Moravske Toplice

 

Dostopnost