Skok na osrednjo vsebino

Projekti

Občina Moravske Toplice

ETM 2023

Evropski teden mobilnosti, namenjen varčnim potem, smo letos posvetili prenovi Bike centra Moravske Toplice s katerim dobiva zelena destinacija Moravske Toplice sodoben center za kolesarje in obilo informacij o ponudbi destinacije in širše regije. Dolgoročno si...

read more
Izzivi in potenciali e-pristopov

Izzivi in potenciali e-pristopov

  Vodilni partner: Občina Moravske Toplice Projektni partnerji: Vrtnarstvo AŽ d.o.o. Občina Tišina Občina Cankova Gostišče Kuzmič, Slavko Kuzmič s.p. Lokalna energetska agencija za Pomurje, Zavod za promocijo in pospeševanje...

read more
Projekt RUNE

Projekt RUNE

Projekt RUNE predstavlja prvi čezmejni projekt na ravni Evropske unije, s katerim se povezujejo ozemlja več držav članic z ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo. Cilj projekta je zagotoviti ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo vsem uporabnikom...

read more
Investicijski projekti Občine Moravske Toplice

Investicijski projekti Občine Moravske Toplice

V občini Moravske Toplice smo v zadnji finančnem obdobju izvedli oz. še izvajamo veliko investicijskih projektov, ki bodo izboljšali kakovost življenja občanov in povečali prometno varnost. Povzemamo jih nekaj: Rekonstrukcija priključka in hodnik v Mlajtincih in...

read more

Projekt: “Nadgradnja vodovodnega sistema B”

  Cilj naložbe:   Projekt »Nadgradnja vodovodnega sistema B«  sledi specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« in sicer: Večja...

read more
Evropski teden mobilnosti 2022

Evropski teden mobilnosti 2022

Pobuda Evropskega tedna mobilnosti si prizadeva zmanjšati avtomobilski promet na fosilna goriva in spodbuditi prebivalce k uporabi trajnostne mobilnosti – hoje, kolesa ali javnega prevoza. Osrednji dogodek ETM 2022 v Moravskih Toplicah bomo letos namenili...

read more

Pri Momi

Eden izmed načinov, kako lahko ohranimo vernakularno pestrost podeželja, je s pomočjo butičnega turizma. Ta poskrbi za pritok nujno potrebnih finančnih sredstev, ki tradicijo ohranja pri življenju. V današnjem podivjanem svetu turisti na podeželju iščejo predvsem mir,...

read more

Kolesarska veriga na podeželju

POVZETEK Operacija bo spremenila pojem mobilnosti in dojemanja prostora v okolju kjer se bodo izvajale. Gre za ambiciozno operacijo povezovanja na območju dvanajstih (12) Lokalnih akcijskih skupin in devetindvajset (29) občin med severno in južno mejo države....

read more

Evropski teden mobilnosti 2021

Tudi letos bomo organizirali v času Evropskega tedna mobilnosti več aktivnosti ter aktivnosti povezali s sosednjo občino – Mestno občino Murska Sobota s ciljem, da v naše okolje uvedemo sodobnejše in človeku prijaznejše oblike načrtovanja in upravljanja prometa.  Naše...

read more

Evropski teden mobilnosti 2020 v Moravskih Toplicah

Moravske Toplice se ponašajo z znakom Slovenia Green Destination. Ta znak ne povezujemo samo s turizmom, ampak s celotnim konceptom razvoja občine. Eno od področij razvoja je trajnostna mobilnost. V občini Moravske Toplice imamo več kot 250 km označenih kolesarskih...

read more

Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih

Operacija se nanaša na področje trajnostne mobilnosti z navezavo na kreacijo inovativnih turističnih paketov.

Pri operaciji se gre za prenos know-how prakse, to je sistema izposoje mestnih koles, iz Slovenije na Irsko, kjer ta sistem še ne obstaja.

read more

Zvitorepec se vrača domov

Občina Moravske Toplice je v okviru operacije izvedla dvodnevni Festival Zvitorepec se vrača domov, nabavila 5 zaprtih stojnic ter utrdila površino namenjeno prireditvam in dogodkom. Občina je sodelovala s projektnimi partnerji pri organizaciji predstav, razstav in delavnic ter jim pomagala pri izvedbi njihovih aktivnosti na projektu ter poročanju.

read more

Program razvoja podeželja – LAS LEADER

Ureditev naravnega habitata "Ribnjek" Martjanci   POVZETEK Namen operacije je prispevati k ohranjanju naravnih habitatov in vzpostavljanju pogojev za biotsko raznovrstnost ter trajnostni razvoj območja LAS v povezavi s kulturno dediščino. V projektu se obnovi...

read more

Program razvoja podeželja

Namen izvedbe agromelioracije na komasacijskem območju Prosenjakovci je vzpostaviti v prostoru ustrezne pogoje za intenzivno kmetijsko proizvodnjo, hkrati pa enakovredno zagotoviti ustrezno ekološko in krajinsko stanje v prostoru.

read more

Green Exercise

V okviru projekta Green Exercise je vodilni partner s pomočjo projektnih partnerjev razvil dve mobilni aplikaciji, ki zagotavljata vsebino za obiskovalce regij v štirih jezikih, ena izmed aplikacije je vodnik za kolesarje.

read more
Dostopnost