Projekt GardEN – Vzpostavitev čezmejne turistične mreže, regije drobnih čudežev z razvijanjem ponudbe zunaj turističnih središč

20. 7. 2020 | 01:55

Projekt GardEN se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, sofinanciranega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, katerega namen je spodbuditi lokalne ponudnike k razvoju produktov namenjenim turistom in obiskovalcem ter sočasno ustvariti zanimivo turistično ponudbo izven turističnih centrov.

Trajanje projekta: 1.1.2018 – 31.12.2020

Skupna vrednost projekta: 553.300,00 EUR, od tega ESRR: 470.305,00 EUR

Partnerji na projektu:

Mesto Lenti, vodilni partner

Javna zdravstvena turistična fundacija Lenti

TIC Moravske Toplice

Občina Moravske Toplice

V sklopu projekta so se razvili festivali (Festival Bezga, Festival Ajde, Festival Orhidej, Festival Velikega zvončka, Festival vilinskih vrtov), ki so razporejeni čez celo leto in se odvijajo na obeh straneh meje, promocijski tematski izdelki in Energijska pot GardEN. Ob tem so potekale študijske ture, izobraževanja in delavnice za ponudnike. Udeležili smo se turističnih in tematskih sejmov. Izvaja se promocija obmejnega območja med Moravskimi Toplicami in mestom Lenti.

Utrinki iz projekta

Velikost črk
Kontrast