Pričetek aktivnosti v zvezi z izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje SV 3

29. 10. 2020 | 07:40

Občina Moravske Toplice skupaj s pogodbenim izvajalcem ZEU Murska Sobota obvešča lastnike zemljišč na območju dela enote urejanja prostora SV 3 (Jelovškov breg), da so se pričele pospešeno izvajati aktivnosti potrebne za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta. V ta namen se na terenu izvaja geodetsko snemanje terena, ki je temeljna osnova za nadaljnje postopke izdelave OPPN.

Vse lastnike zemljišč in objektov na obravnavanem območju naprošamo za konstruktivno sodelovanje s pristojnim izvajalcem geodetskih storitev. Hvala za vaše razumevanje.

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Uradne ure

Pon., tor., čet. 7.30 – 14.30
Sreda 7.30 – 15.30
Petek 7.30 – 13.30

Velikost črk
Kontrast