Preklic sklepa o prepovedi uporabe urbane opreme, športnih površin in športnih objektov v občini Moravske Toplice

18. 5. 2020 | 13:57

Občina Moravske Toplice preklicuje sklep številka: 846-00005/2020-8 z dne 8.5. 2020, s katerim je bila določena prepoved uporabe:
– naprav na trim stezi v Moravskih Toplicah;
– klopi na javnih površinah v občini Moravske Toplice;
– Športnih objektov, ki so sestavni del vzgojno – izobraževalnih zavodov;
– garderob in skupnih prostorov v športnih objektih.

Preklic velja z 18.5.2020.

Preklic Sklepa o prepovedi uporabe urbane opreme, športnih površin in športnih objektov

 

Nujne kontaktne informacije

Poveljnik štaba CZ g. Slavko ŠKERLAK

M: 031-687-760
E: stabcz@moravske-toplice.si

Namestnica poveljnika CZ ga. Suzana DEUTSCH

M: 041-798-722
E: ravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si

Martina Vink Kranjec
T: +386 (0)51 620 741
E: martina.vink.kranjec@moravske-toplice.si

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije


Koronavirus (SARS-CoV-2) - ključne informacije NIJZ


Arhiv novic in obvestil

Velikost črk
Kontrast