POZIV UČENCEM IN DIJAKOM ZA PRIJAVO NA BREZPLAČNI TOPLI OBROK V ČASU ŠOLANJA NA DALJAVO

10. 11. 2020 | 14:42

Občina Moravske Toplice v skladu z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 6030-1/2020/88, z dne 4. 11. 2020, poziva  učence in dijake s prebivališčem v Občini Moravske Toplice, da se v času šolanja na daljavo prijavijo na brezplačni topli obrok.

Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo, le-ta pa za učence, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ. Osnovne šole na podlagi zbranih podatkov organizirajo prevzem toplega obroka, srednje šole pa zbrane podatke o prijavah posredujejo Občini Moravske Toplice. S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občina in šole zbrane podatke uporabijo le za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Na območju občine Moravske Toplice bosta tople obroke pripravljali Osnovna šola Fokovci in Osnovna šola Bogojina.

Kontaktne osebe za prijavo toplega obroka:

OŠ Fokovci, ravnateljica Suzana DEUTSCH, tel. 041 798 722, ravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si

OŠ Bogojina, ravnateljica Sabina JUHART, tel. 02/547 90 80, group1.osmsbo@guest.arnes.si

Ko bo pouk ponovno potekal v šoli, bo le-ta organizirala šolsko prehrano kot običajno v skladu z Zakonom o šolski prehrani.

POZIV ZA TOPLI OBROK

Nujne kontaktne informacije

Poveljnik štaba CZ g. Slavko ŠKERLAK

M: 031-687-760
E: stabcz@moravske-toplice.si

Namestnica poveljnika CZ ga. Suzana DEUTSCH

M: 041-798-722
E: ravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si

Martina Vink Kranjec
T: +386 (0)51 620 741
E: martina.vink.kranjec@moravske-toplice.si

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije


Koronavirus (SARS-CoV-2) - ključne informacije NIJZ


Arhiv novic in obvestil

Velikost črk
Kontrast