Želimo vam blagoslovljene

velikonočne praznike, polne vere,

upanja in ljubezni.

Župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač,

občinski svet in občinska uprava

Áldott húsvétot kívánunk, tele hittel,

reménnyel és szeretettel.

Glavač Alojz polgármester, községi tanács és községi hivata

Velikost črk
Kontrast