Blog

Novice in obvestila

S ponedeljkom, 15.2.2021, se odpravlja omejitev gibanja med občinami in se dovoljuje zbiranje do deset ljudi. V šole se vračajo vsi učenci osnovnih šol, razen tistih, ki imajo počitnice. Dovoljene bodo vse trgovinske dejavnosti brez omejitve.

Vlada je na 52. redni seji sklenila, da se s ponedeljkom, 15.2.2021, odpravi omejitev gibanja med občinami in se dovoljuje zbiranje do deset ljudi. Prav tako se v šole vračajo vsi učenci osnovnih šol, razen tistih, ki imajo počitnice. S ponedeljkom bodo dovoljene tudi...

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2021

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 - ZNOrg), 5. člena Odloka o sofinanciranja letnega programa športa v občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 20/20) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14,...

LETNI PROGRAM KULTURE OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2021

Na podlagi 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14,...

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021 in 2022

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) in 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 15....

POMOČ ZA VIŠNJO GORO

Staro mestno jedro kraja na Dolenjskem, s katerimi gasilci je PGD Tešanovci 7. oktobra 2017 podpisalo Listino o prijateljstvu, sicer pa gasilci omenjenih krajev sodelujejo že več kot četrt stoletja, je v četrtek, 29. januarja  zajel katastrofalni požar. V njem je v...

Novice in obvestila po mesecih

Velikost črk
Kontrast