Skok na osrednjo vsebino
Blog

Proračun 2010

Proračun Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2010 Uvod k proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2010 Obrazložitev splošnega dela Bilanca prihodkov in odhodkov Obrazložitev posebni del Plan prihodkov proračuna za leto 2010 Proračun občine za leto 2010...

3. redna seja – 20.12.2010

3. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice bo v ponedeljek 20. decembra 2010 ob  14. uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice Za sejo je predlagan naslednji  d n e v n i   r e d: 1. Potrditev zapisnika 2. redne seje...

2. redna seja – 29.11.2010

2. redna seja bo v ponedeljek 29. novembra 2010 s pričetkom ob 14.00 uri. Za sejo je predlagan naslednji  d n e v n i   r e d: 1. Potrditev zapisnika 1.-konstitutivne seje občinskega sveta2. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odlokov o zazidalnem načrtu za...

1. konstitutivna seja – 08.11.2010

1. konstitutivna seja Občinskega sveta bo v ponedeljek, 08. novembra 2010 s pričetkom ob 14.00 uri v prostorih sejne sobe v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ulica 3 Za sejo je predlagan naslednji dnevni red: 1. Ugotovitev navzočnosti in uvodni pozdrav župana2. Obravnava...

Poslovnik občinskega sveta

Povezava: http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaMape.aspx?SectionID=ff56b1a6-c883-499e-bbe3-42db058eb0e5  

Novice in obvestila po mesecih