Blog

Proračun 2008

Proračun Odlok o proračunu Splošni del obrazložitev Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna Posebni del obrazložitev Odhodki proračuna Račun financiranja posebni del NRP obrazložitev NRP 2008 - 2011 Program prodaje stvarnega premoženja Načrt nabav osnovnih...

Novice in obvestila po mesecih