Proračun 2008

Proračun Odlok o proračunu Splošni del obrazložitev Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna Posebni del obrazložitev Odhodki proračuna Račun financiranja posebni del NRP obrazložitev NRP 2008 - 2011 Program prodaje stvarnega premoženja Načrt nabav osnovnih...

Proračun 2007

Proračun Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2007 Obrazložitev splošnega dela Bilanca prihodkov in odhodkov Obrazložitev posebnega dela Plan prihodkov občine Odhodki proračuna 2007 NRP obrazložitev NRP 2007-2010 Letni program športa v Občini Moravske...

Novice in obvestila po mesecih

Velikost črk
Kontrast