Blog

Novice in obvestila

Poslovnik občinskega sveta

Povezava: http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaMape.aspx?SectionID=ff56b1a6-c883-499e-bbe3-42db058eb0e5  

1. konstitutivna seja – 08.11.2010

1. konstitutivna seja Občinskega sveta bo v ponedeljek, 08. novembra 2010 s pričetkom ob 14.00 uri v prostorih sejne sobe v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ulica 3 Za sejo je predlagan naslednji dnevni red: 1. Ugotovitev navzočnosti in uvodni pozdrav župana2. Obravnava...

Proračun 2009

Proračun Vsebina Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2009 Obrazložitev splošni del Bilanca prihodkov in odhodkov Proračun občine - posebni del Račun financiranja 2009 Prihodki proračuna 2009 Obrazložitev - posebni del Kadrovski načrt - Občinska uprava...

Novice in obvestila po mesecih