16. redna seja – 29.08.2012

vabilo 1. točka - zapisnik 2.točka 3. točka 4.točka 6. točka 7.točka - Realizacija bilance prihodkov in odhodkov januar - junij 2012 - Realizacija NRP januar- junij 2012 - Realizacija prihodkov proračuna januar -junij 2012 - Realizacija proračuna januar - junij 2012 -...

15. redna seja – 16.07.2012

15. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske - 16. julij 2012 s pričetkom ob 14.00 uri v prostorih sejne sobe Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3 Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 14. redne seje K tč. 2 - Informacija o glasovanju na dopisni seji z dne 08.06.2012 K...

14. redna seja – 16.04.2012

Seja bo v ponedeljek, 16. aprila 2012 s pričetkom ob 13. uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice.Dnevni red:1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice2. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto...

13. redna seja – 06.03.2012

Vabilo 1. točka Zapisnik 12. redne seje 2. točka 3. točka 4. točka 6. točka 7. točka 8. točka  

Novice in obvestila po mesecih

Velikost črk
Kontrast