Proračun 2012

Proračun Uvod Obrazložitev izhodišč Odlok o proračunu Obrazložitev - splošni del Bilanca prihodkov in odhodkov Obrazložitev - posebni del Plan prihodkov Proračun občine Račun financiranja Obrazložitev NRP Načrt razvojnih programov   Rebalans Odlok o spremembi...

20. redna seja – 28.12.2012

20. redna seja - 28. december 2012 ob 11.00 uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice. Vabillo K tč. 1 - Zapisnik 19. redne seje K tč. 2 - Predlog odloka o proračunu za leto 2013 K tč. 2 - Obrazložitev splošni del K tč. 2 - spremembe NRP K tč. 3 - Predlog Soglasja k...

19. redna seja – 13.12.2012

19. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice - v četrtek 13. decembra 2012 ob 13.00 uri v sejni sobi občine Moravske Toplice. Vabilo - 19.redna seja K tč. 1 - Zapisnik 18. redne seje K tč. 2 - Osnutek Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2013...

18. redna seja – 20.11.2012

18. redna seja Občinskega sveta bo v torek, 20. novembra 2012 ob 14. uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice. VABILO K tč. 1 - Informacija; dopisna seja K tč. 2 - Zapisnik 17. redne seje K tč. 3 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske...

17. redna seja – 27.09.2012

17. redna seja Občinskega sveta - 27. september 2012 s pričetkom ob 14.00 uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice VABILO K tč. 1 - Zapisnik 16. redne seje K tč. 3 - Predlog sklepa o potrditvi Predinvesticijske zasnove za Oskrbo s pitno vodo Pomurja - sist K tč. 5 -...

Novice in obvestila po mesecih

Velikost črk
Kontrast