Blog

Novice in obvestila

Proračun 2009

Proračun Vsebina Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2009 Obrazložitev splošni del Bilanca prihodkov in odhodkov Proračun občine - posebni del Račun financiranja 2009 Prihodki proračuna 2009 Obrazložitev - posebni del Kadrovski načrt - Občinska uprava...

Proračun 2008

Proračun Odlok o proračunu Splošni del obrazložitev Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna Posebni del obrazložitev Odhodki proračuna Račun financiranja posebni del NRP obrazložitev NRP 2008 - 2011 Program prodaje stvarnega premoženja Načrt nabav osnovnih...

Novice in obvestila po mesecih

Velikost črk
Kontrast