Proračun 2013

Proračun Odlok o proračunu Uvod k proračunu Obrazložitev izhodišč Bilanca prihodkov in odhodkov Obrazložitev splošnega dela Prihodki proračuna Proračun občine Račun financiranja Obrazložitev posebni del Načrt razvojnih programov   Rebalans Odlok o spremembi...

27. redna seja – 19.12.2013

Vabilo Zapisnik 26. redne seje K tč. 2 - Osnutek Odloka o proračunu OMT za leto 2014 Uvod k proračunu OMT za leto 2014 Obrazložitev izhodišč proračuna Obrazložitev - splošni del Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna Obrazložitev - posebni del Proračun...

26. redna seja – 28.11.2013

Vabilo 26. redna seja Zapisnik 25. redne seje K tč. 2 - Predlog sklepa - rebalans K tč. 2 - Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu OMT za leto 2013 K tč. 2 - Obrazložitev rebalansa K tč. 2 - Rebalans prihodkov proračuna občine K tč. 2 -...

25. redna seja – 07.10.2013

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 24. redne seje K tč. 2 - Predloga odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v OMT - hitri postopek K tč. 3 - Osnutek odloka o razgasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju OMT - 1. obra K tč. 5 - predlog sklepa o...

24. redna seja – 29.08.2013

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 23. redne seje K tč. 1 - Zapisnik 1. izredne seje K tč. 2 - Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi zavoda Vrtci... K tč. 3 - Poročilo - OŠ Bogojina K tč. 4 - Poročilo - JKP Čista narava K tč. 6 - Poročilo o izvrševanju proračuna...

Novice in obvestila po mesecih

Velikost črk
Kontrast