Blog

30. redna seja – 02.06.2014

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 29. redne seje K tč 2 - Poročilo OŠ Bogojina Poročilo OŠ Fokovci Poročilo DOŠ Prosenjakovci Poročilo Vrtci Občine Moravske Toplice Poročilo TIC Poročilo MNSS K tč. 3 - Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcih Občine Moravske Toplice K...

29. redna seja – 08.05.2014

VABILO 29. SEJE K tč. 1 - Zapisnik 28. redne seje K tč. 2 - Zapisnik 2. izredne seje K tč. 3 - Informacija o glasovanju na dopisni seji K tč. 4 - Predlog odloka o zaključnem računu Občine Moravske Toplice za leto 2013 Uvod z zaključnim računom Obrazložitev - splošni...

2. izredna seja – 11.02.2014

Vabilo K tč. 1 - Problematika pošt v občini Moravske Toplice K tč. 2 - Soglasje k spremembam sistemizacije del.mest v Vrtcih Občine Moravske Toplice  

28. redna seja – 28.01.2014

VABILO 28. redna seja K tč. 1- Zapisnik 27. redne seje K tč. 2 - Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2014 - II. obravnava K tč. 2 - Obrazložitev dopolnjenega predloga proračuna občine Moravske Toplice K tč. 2 - Načrt razvojnih programov...

Zapisniki sej občinskega sveta – mandat 2014-2018

Zapisnik 1. seje občinskega sveta - 07.11.2014 Zapisnik 2. redne seje občinskega sveta - 01.12.2014 Zapisnik 3. redne seje občinskega sveta - 23.12.2014 Zapisnik 4. redne seje občinskega sveta - 17.02.2015 Zapisnik 5. redne seje Zapisnik 6. redne seje Zapisnik 7....

Novice in obvestila po mesecih