Blog

Zaključni račun 2021

1.Predlog zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2021 2. Realizacija bilance prihodkov in odhodkov 2021 3. Realizacija prihodkov proračuna 2021 4. Realizacija proračuna 2021 5. Realizacija računa financiranja 2021 6. Pregled prerazporeditev v...

Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin

V soboto, 23. aprila 2022, ob 15.00,  bo v kulturni dvorani v Bogojini Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin. Nastopilo bo 9 skupin iz območnih izpostav Javnega sklada za kulturne dejavnosti Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.

Novogradnja in rekonstrukcija DOŠ Prosenjakovci je v zaključni fazi

Projekt Novogradnja in rekonstrukcija DOŠ Prosenjakovci je v zaključni fazi. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v višini 702.968,50 EUR. Občina Moravske Toplice je prispevala 357.031,50 EUR. V okviru projekta Novogradnja in...

22. redna seja – 12. 4. 2022

Vabilo 22. seja OS Zapisnik 21. redne seje Zapisnik 3. izredne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov - 3. izredna seja K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov - 21. redna seja K tč. 2 - Predlog odloka - komunalni prispevek K tč. 3 - Predlog Odloka o ustanovitvi...

ČISTILNA AKCIJA 2022

Spoštovani. Tradicionalna ČISTILNA AKCIJA OBČINE MORAVSKE TOPLICE bo v soboto, 19. marca 2022, od 8.00 do 12.00 ure. Podrobnosti glede izvedbe čistilne akcije so navedene v dopisu. V naravi se je nabralo ogromno odvrženih odpadkov, zato pokažimo, kako pomembna je naša...

Novice in obvestila po mesecih