Blog

Novice in obvestila

2. izredna seja – 11.02.2014

Vabilo K tč. 1 - Problematika pošt v občini Moravske Toplice K tč. 2 - Soglasje k spremembam sistemizacije del.mest v Vrtcih Občine Moravske Toplice  

28. redna seja – 28.01.2014

VABILO 28. redna seja K tč. 1- Zapisnik 27. redne seje K tč. 2 - Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2014 - II. obravnava K tč. 2 - Obrazložitev dopolnjenega predloga proračuna občine Moravske Toplice K tč. 2 - Načrt razvojnih programov...

Zapisniki sej občinskega sveta – mandat 2014-2018

Zapisnik 1. seje občinskega sveta - 07.11.2014 Zapisnik 2. redne seje občinskega sveta - 01.12.2014 Zapisnik 3. redne seje občinskega sveta - 23.12.2014 Zapisnik 4. redne seje občinskega sveta - 17.02.2015 Zapisnik 5. redne seje Zapisnik 6. redne seje Zapisnik 7....

Proračun 2013

Proračun Odlok o proračunu Uvod k proračunu Obrazložitev izhodišč Bilanca prihodkov in odhodkov Obrazložitev splošnega dela Prihodki proračuna Proračun občine Račun financiranja Obrazložitev posebni del Načrt razvojnih programov   Rebalans Odlok o spremembi...

27. redna seja – 19.12.2013

Vabilo Zapisnik 26. redne seje K tč. 2 - Osnutek Odloka o proračunu OMT za leto 2014 Uvod k proračunu OMT za leto 2014 Obrazložitev izhodišč proračuna Obrazložitev - splošni del Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna Obrazložitev - posebni del Proračun...

26. redna seja – 28.11.2013

Vabilo 26. redna seja Zapisnik 25. redne seje K tč. 2 - Predlog sklepa - rebalans K tč. 2 - Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu OMT za leto 2013 K tč. 2 - Obrazložitev rebalansa K tč. 2 - Rebalans prihodkov proračuna občine K tč. 2 -...

Novice in obvestila po mesecih