Blog

Novice in obvestila

25. redna seja – 07.10.2013

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 24. redne seje K tč. 2 - Predloga odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v OMT - hitri postopek K tč. 3 - Osnutek odloka o razgasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju OMT - 1. obra K tč. 5 - predlog sklepa o...

24. redna seja – 29.08.2013

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 23. redne seje K tč. 1 - Zapisnik 1. izredne seje K tč. 2 - Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi zavoda Vrtci... K tč. 3 - Poročilo - OŠ Bogojina K tč. 4 - Poročilo - JKP Čista narava K tč. 6 - Poročilo o izvrševanju proračuna...

23. redna seja – 20.06.2013

Vabilo K tč. 1 Zapisnik 22. redne seje K tč. 2 - Poročilo OŠ Bogojina Poročilo OŠ Fokovci Poročilo DOŠ Prosenjakovci Poročilo Vrtci Občine Moravske Toplice Poročilo TIC Moravske Toplice Poročilo MNSS K tč. 3 - Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v zavodu Vrtci...

22. redna seja – 25.04.2013

VABILO 22. redna seja K tč.1 - Zapisnik 21. redne seje K tč. 2 - Predlog zaključnega računa proračuna občine Moravske Toplice za leto 2012 Uvod z zaključnim računom Obrazložitev splošnega dela Bilanca prihodkov in odhodkov Posebni del zaključnega računa proračuna...

Novice in obvestila po mesecih

Velikost črk
Kontrast