Blog

Novice in obvestila

8. redna seja – 31.08.2015

VABILO ZAPISNIK K tč. 2 -Predlog odlokov o spremembah in dopolnitva odlokov o ustanovitvi oš Fokovci, OŠ Bogojina in K tč. 3 - Poročilo o izvrševanju proračuna K tč. 4 - Poročilo o opravljeni notranji reviziji za leto 2014 K tč.5 - Poročilo nadzornega odbora občine...

7. redna seja – 22.06.2015

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 6. redne seje K tč. 2 - Poročilo OŠ Bogojina za leto 2014 K tč. 2- Poročilo OŠ Fokovci za leto 2014 K tč. 2 - Poročilo DOŠ Prosenjakovci za leto 2014 K tč. 2 - Poročilo Vrtcev Občine Moravske Toplice za leto 2014 K tč. 2 - Poročilo TIC...

6. redna seja – 12.05.2015

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 5. redne seje K tč. 2 - Predlog zaključnega računa za leto 2014 Zaključni račun Kazalo Letno poročilo OMT za leto 2014 Realizacija bilance prihodkov in odhodkov Zaključni račun prihodkov Zaključni račun proračuna Realizacija NRP Poslovna...

Novice in obvestila po mesecih

Velikost črk
Kontrast