Blog

Novice in obvestila

5.redna seja – 17.03.2015

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 4. redne seje K tč. 2 - Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2015 Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2016 Obrazložitev predloga proračuna OMT za leti 2015 in 2016 Načrt razvojnih programov Bilanca...

4. redna seja – 17.02.2015

Vabilo K tč. 1 - Potrditev zapisnik 3. redne seje K tč. 2 - Osnutek Odloka o proračunu OMT za leto 2015 Osnutek Odloka o proračunu OMT za leto 2016 Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna OMT za leto 2015 in 2016 Proračun OMT za leto 2015 in 2016 Račun...

Proračun 2014

Proračun Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2014 Uvod k proračunu OMT za leto 2014 Obrazložitev izhodišč proračuna Prihodki proračuna OMT za leto 2014 Proračun občine Moravske Toplice Račun financiranja Obrazložitev posebni del Bilanca prihodkov in...

3. redna seja – 23.12.2014

Vabilo K tč. 1 - Potrditev zapisnika 2. redne seje K tč. 2 - Informacija o glasovanju na dopisni seji K tč. 2 - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Obrazložitev predloga rebalansa proračuna Rebalans bilance prihodkov in odhodkov Rebalans...

2. redna seja – 01.12.2014

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 1. redne seje K tč. 2 - Predlog sprememb in dpolnitev Poslovnika Občinskega sveta K tč. 3 - Predlog statutarnega sklepa K tč. 4 - Predlog sklepa o ustanovitvi svetaza varstvouporabnikov javnih dobrin K tč. 5 - Predlog Odloka o uporabi...

1. redna – konstitutivna seja – 07.11.2014

VABILO Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev župana Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta Poročilo posebne občinske volilne komisije o izidu volitev članov OS - predstavnika MNSS Statut Občine Moravske Toplice...

Novice in obvestila po mesecih

Velikost črk
Kontrast