Blog

Novice in obvestila

9. redna seja – 30.11.2015

VABILO K tč. 1 - Potrditev zapisnika 8. redne seje K tč. 2 - Potrditev zapisnika 1. izredne seje K tč. 3 - Predlog sklepa o pričetku izvajanja gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo Pomurja K tč. 4 - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju...

8. redna seja – 31.08.2015

VABILO ZAPISNIK K tč. 2 -Predlog odlokov o spremembah in dopolnitva odlokov o ustanovitvi oš Fokovci, OŠ Bogojina in K tč. 3 - Poročilo o izvrševanju proračuna K tč. 4 - Poročilo o opravljeni notranji reviziji za leto 2014 K tč.5 - Poročilo nadzornega odbora občine...

7. redna seja – 22.06.2015

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 6. redne seje K tč. 2 - Poročilo OŠ Bogojina za leto 2014 K tč. 2- Poročilo OŠ Fokovci za leto 2014 K tč. 2 - Poročilo DOŠ Prosenjakovci za leto 2014 K tč. 2 - Poročilo Vrtcev Občine Moravske Toplice za leto 2014 K tč. 2 - Poročilo TIC...

Novice in obvestila po mesecih

Velikost črk
Kontrast