Blog

Novice in obvestila

12. redna seja – 21.04.2016

Vabilo - 12. redna seja K tč. 1. - Zapisnik 11. redne seje K tč. 2- Letno poročilo Občine Moravske Toplice za leto 2015 K tč. 2 - Realizacija bilance prihodkov in odhodkov K tč. 2 - Realizacija prihodkov proračuna K tč. 2 - Zaključni račun proračuna K tč. 2 -...

11. redna seja – 01.03.2016

Vabilo - 11. redna seja K tč. 1 - Zapisnik 10. redne seje K tč. 2 - Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja K tč. 3- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitva Odloka o izdajanju javnega glasila K tč. 4 - Predlog sklepa o...

Proračun 2015

Proračun Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2015 Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna OMT Proračun občine Moravske Toplice Račun financiranja Načrt razvojnih programov Obrazložitev proračuna OMT Krajevne skupnosti   Zaključni račun...

10. redna seja – 21.12.2015

VABILO K tč. 1 - Zapisnik 9. redne seje K tč. 2 - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Obrazložitev predloga rebalansa Rebalans bilance prihodkov in odhodkov Rebalns prihodkov proračuna Rebalns proračuna Rebalns računa financiranja Rebalns NRP...

9. redna seja – 30.11.2015

VABILO K tč. 1 - Potrditev zapisnika 8. redne seje K tč. 2 - Potrditev zapisnika 1. izredne seje K tč. 3 - Predlog sklepa o pričetku izvajanja gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo Pomurja K tč. 4 - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju...

Novice in obvestila po mesecih

Velikost črk
Kontrast