Blog

Novice in obvestila

22. redna seja – 25.04.2013

VABILO 22. redna seja K tč.1 - Zapisnik 21. redne seje K tč. 2 - Predlog zaključnega računa proračuna občine Moravske Toplice za leto 2012 Uvod z zaključnim računom Obrazložitev splošnega dela Bilanca prihodkov in odhodkov Posebni del zaključnega računa proračuna...

21. redna seja – 26.03.2013

Vabilo 21. redna seja K tč. 1 Zapisnik 20. redne seje K tč. 2 Predlog sklepa o potrditvi elaborata o obl. cene oskrbe s pitno vodo in določ. cene-Vodovod K tč. 3 Predlog sklepa o potrditvi elaborata o obl. cene oskrbe s pitno vodo in določ. cene -Čista n K tč. 5...

Proračun 2012

Proračun Uvod Obrazložitev izhodišč Odlok o proračunu Obrazložitev - splošni del Bilanca prihodkov in odhodkov Obrazložitev - posebni del Plan prihodkov Proračun občine Račun financiranja Obrazložitev NRP Načrt razvojnih programov   Rebalans Odlok o spremembi...

20. redna seja – 28.12.2012

20. redna seja - 28. december 2012 ob 11.00 uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice. Vabillo K tč. 1 - Zapisnik 19. redne seje K tč. 2 - Predlog odloka o proračunu za leto 2013 K tč. 2 - Obrazložitev splošni del K tč. 2 - spremembe NRP K tč. 3 - Predlog Soglasja k...

19. redna seja – 13.12.2012

19. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice - v četrtek 13. decembra 2012 ob 13.00 uri v sejni sobi občine Moravske Toplice. Vabilo - 19.redna seja K tč. 1 - Zapisnik 18. redne seje K tč. 2 - Osnutek Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2013...

Novice in obvestila po mesecih

Velikost črk
Kontrast