Blog

Novice in obvestila

ARHIV – PREDČASNE VOLITVE KS FOKOVCI

Na podlagi 24. in 26. člena v povezavi s 109. in 114 členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS. št. 94/07–UPB3, 45/08 IN 83/12), Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice razpisuje predčasne volitve v svet Krajevne skupnosti Fokovci. Predčasne volitve...

20. redna seja – 09.05.2017

Vabilo K tč. 1- Potrditev zapisnika 19. redne seje K tč. 2 - Predlog zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2016 Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2016 Realizacija bilance prihodkov in odhodkov Realizacija prihodkov proračuna...

19. redna seja – 23.02.2017

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 18. redne seje K tč. 2 - Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2017 Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018 Obrazložitev dopolnjenega predloga proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2017 in 2018...

18. redna seja – 31.01.2017

VABILO K tč. 1 - Zapisnik 17. redne seje K tč. 2 - Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2017 Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018 Obrazložitev predloga proračuna OMT za leto 2017 in 2018 Bilanca prihodkov in odhodkov Proračun OMT za leti...

Proračun 2016

Proračun Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2016 Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna OMT za leto 2015 in 2016 Proračun občine Moravske Toplice Račun financiranja OMT za 2015 in 2016 Načrt razvojnih programov 2015-2019 Obrazložitev proračuna...

Novice in obvestila po mesecih

Velikost črk
Kontrast