Blog

VAŠKE IGRE 2022

  Pravila iger - 25 vaške igre OMT - Berkovci 2022 RAZPIS VAŠKE IGRE 2022- BERKOVCI Plakat  

24. redna seja – 21. 6. 2022

Vabilo Zapisnik 23. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Poročila uporabnikov občinskega proračuna Poslovno poročilo Oš Bogojina 2021 Poslovno poročilo Oš Fokovci 2021 Poslovno poročilo 2021 DOŠ Poslovno poročilo 2021 VOMT Letno poročilo TIC...

OPPN za Etnovas v Motvarjevcih – osnutek za pridobitev prvih mnenj

V skladu s 111. členom  Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) prosimo nosilce urejanja prostora (NUP) za izdajo prvega mnenja k prostorskemu aktu OPPN za Etnovas v Motvarjevcih. 00_naslovnica_OSNUTEK _OPPN za Etnovas v Motvarjevcih_2724...

Pot metuljev v Motvarjevcih

V Krajinskem parku Goričko je v okviru projekta Gorička krajina urejena tematska pot Pot metuljev v Motvarjevcih. Goričko spada med vrstno najbogatejša in krajinsko najpestrejša območja v Sloveniji in Evropi. Mozaična podoba Goričkega se je zaradi intenzifikacije...

Novice in obvestila po mesecih