Blog

OMEJITVE ZBIRANJA

Zaradi preprečitve širjenja okužb s koronavirusom je pomembno, da v skladu s priporočili NIJZ upoštevamo varnostno razdaljo, si umivamo roke in nosimo maske, saj je vse to naše najmočnejše orožje za zmanjševanje števila okuženih! Pomembno je, da smo pri spoštovanju...

Prehajanje meja

Pri prehajanju državne meje veljajo določene omejitve, odvisne od tega, iz katere države prihajate v Slovenijo. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) natančno spremlja epidemiološke razmere v Sloveniji in svetu ter oblikuje ocene epidemiološkega stanja v...

Prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov v Občini Moravske Toplice

Podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. je kot izvajalec gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov dolžan izvajati sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov in sicer enkrat letno. Sortirna analiza mešanih komunalnih odpadkov je bila v...

Novice in obvestila po mesecih