OLAJŠAVA ZA OŠKODOVANCE PO NEURJU S TOČO

29. 7. 2020 | 09:35

Vloga za znižanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Kmetje, ki so zavarovani na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, lahko kot oškodovanci pri davčnem organu ob nastanku škode vložijo zahtevek za odpis ali zmanjšanje prispevkov po Zakonu o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane – ZPKZ (Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95). Zavezanec lahko kot oškodovanec v 15 dneh od nastanka škode pri davčnem organu vloži vlogo za odpis ali zmanjšanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vlogo za odpis ali zmanjšanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavezanec odda:
• elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument povezava – E davki
• osebno ali po pošti, in sicer na finančni urad, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.

VLOGA

 

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Uradne ure

Pon., tor., čet. 7.30 – 14.30
Sreda 7.30 – 15.30
Petek 7.30 – 13.30

Velikost črk
Kontrast