Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

15. 10. 2020 | 18:50

V veljavo z 16.10 2020 stopa nov odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja bolezni Covid 19.

V Pomurju veljajo ukrepi za oranžne statistične regije.

Po vsej državi bo od 16.10.2020 naprej zbiranje ljudi omejeno na 10 ljudi.

Iz oranžne v rdečo regijo se sicer lahko gre, to pa ni priporočljivo. Izjeme gibanja iz rdeče v oranžno regijo: prihod na delo in odhod; opravljanje gospodarske dejavnosti, kmetijske ali gozdarske dejavnosti; varovanje zdravja in premoženja, varstvo ali nega ali oskrba družinskega člana, dostop do lekarn ali zdravstvenih storitev, če ste lastnik premoženja ali pa za uporabo bonov.

Učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli, vsi učenci predmetne stopnje od 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo. Nato sledijo enotedenske jesenske počitnice. Delo v vrtcih poteka nespremenjeno.

V glasbenih šolah bo pouk potekal na daljavo, v zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in osnovnih šolah s prilagojenim programom pa bodo vse programe izvajali v šoli oz. zavodu. V domovih za učence s posebnimi potrebami bo vzgojni program potekal v domu. Dijaški in študentski domovi ostajajo odprti. Prav tako se do konca meseca ne bodo izvajale popoldanske dejavnosti in obšolske dejavnosti učencev v šolskih prostorih, v zaprtih šolskih športnih objektih bodo izvedli le športna tekmovanja in treninge za registrirane športnike in športnice. Izobraževalni proces v visokošolskih zavodih poteka v skladu z avtonomno presojo univerz in njihovih članic.

V oranžnih regijah bo omejeno število ljudi v centrih za fitnes ter frizerskih in kozmetičnih salonih tako, da bo ena oseba na 20 kvadratnih metrov. Še vedno bo mogoče opravljati gostinske storitve (od 6.00 do 22.30).

V oranžnih regijah bodo maše omejene na deset vernikov. Prav tako bodo v oranžnih statističnih regijah verouk redno izvajali do vključno 5. razreda. Za višje razrede osnovne šole bodo verouk izvajali na daljavo.

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2,15.10.2020

 

Nujne kontaktne informacije

Poveljnik štaba CZ g. Slavko ŠKERLAK

M: 031-687-760
E: stabcz@moravske-toplice.si

Namestnica poveljnika CZ ga. Suzana DEUTSCH

M: 041-798-722
E: ravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si

Martina Vink Kranjec
T: +386 (0)51 620 741
E: martina.vink.kranjec@moravske-toplice.si

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije


Koronavirus (SARS-CoV-2) - ključne informacije NIJZ


Arhiv novic in obvestil

Velikost črk
Kontrast