Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji

9. 7. 2020 | 07:04

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji.

Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če:

  • se zbira več kot deset ljudi ali
  • je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki.

Izjemoma je zbiranje dovoljeno, če se zbira več kot 10 ljudi, vendar največ do 50 ljudi in sklicatelj obvezno vodi seznam prisotnih ljudi z naslednjimi podatki:

  • ime in priimek udeležencev,
  • naslov stalnega prebivališča,
  • kontaktna telefonska številka,
  • kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),
  • čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).

Sklicatelj zbiranja ta seznam posreduje Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.

Če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh, je zbiranje prepovedano ne glede na število ljudi.

Odlok velja z 9. 7 . 2020.

Vir: Vlada RS

odlok o začasni splošni omejitvi oz. prepovedi zbiranja ljudi v RS

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji

 

Nujne kontaktne informacije

Poveljnik štaba CZ g. Slavko ŠKERLAK

M: 031-687-760
E: stabcz@moravske-toplice.si

Namestnica poveljnika CZ ga. Suzana DEUTSCH

M: 041-798-722
E: ravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si

Martina Vink Kranjec
T: +386 (0)51 620 741
E: martina.vink.kranjec@moravske-toplice.si

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije


Koronavirus (SARS-CoV-2) - ključne informacije NIJZ


Arhiv novic in obvestil

Velikost črk
Kontrast