Obvestilo ob prvomajskih praznikih

29. 4. 2020 | 10:09

Spoštovani.

Bliža se čas prvomajskih praznikov, čas kresovanj, postavljanje mlajev, ki so potekala v preteklih letih tradicionalno v organizaciji KS in društev v vaseh, ter občanov.

Letos teh prireditev, glede na trenutno stanje v državi zaradi covida-19, v skladu z veljavno določbo iz Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju ter razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja, katera velja od 20. marca 2O2O na območju celotne države, ter določili Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, z namenom preprečevanja širitve okužbe koronovirusa, žal ne bo mogoče izvesti.

Občane naprošamo, da se odpovedo pokanju, saj bi lahko poškodbe zaradi neprevidne uporabe dodatno obremenilo zdravstveni sistem in posledično povedalo možnosti za okužbe v času razglašene epidemije.

OBVESTILO – PRVOMAJSKI PRAZNIKI

Nujne kontaktne informacije

Poveljnik štaba CZ g. Slavko ŠKERLAK

M: 031-687-760
E: stabcz@moravske-toplice.si

Namestnica poveljnika CZ ga. Suzana DEUTSCH

M: 041-798-722
E: ravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si

Martina Vink Kranjec
T: +386 (0)51 620 741
E: martina.vink.kranjec@moravske-toplice.si

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije


Koronavirus (SARS-CoV-2) - ključne informacije NIJZ


Arhiv novic in obvestil

Velikost črk
Kontrast