OBVESTILO O PREPOVEDI UPORABE ŠPORTNIH IN DRUGIH JAVNIH OBJEKTOV OZIROMA POVRŠIN

20. 10. 2020 | 11:24

Občina Moravske Toplice s ciljem preprečevanja širjenja bolezni COVID – 19 z dnem 20. 10. 2020 prepoveduje:

  • Zbiranje in zadrževanje ljudi na javnih površinah v občini Moravske Toplice, in sicer na vseh športnih igriščih in rekreacijskih površinah ter na otroških igriščih in igralih, razen za izvajanje potreb predšolske in šolske vzgoje ter izvajanje organizirane športne dejavnosti, če je ta dovoljena s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ali trenutno veljavne zakonodaje.
  • Prav tako se za potrebe izvajanja rekreativnih skupinskih športov prepove uporaba zaprtih športnih površin (npr. telovadnice, večnamenski prostori), tudi tistih v vzgojno izobraževalnih zavodih.
  • Prepove se tudi uporaba naprav na trim stezi.

Najpomembnejše je samozaščitno vedenje vseh nas posameznikov. Možnost okužbe je ob prijemanju igral in igralnih naprav ter druženju izredno velika.

Občanke in občane prosimo, da prepoved upoštevajo, saj bomo tudi na ta način uspešnejši v boju proti epidemiji.

Odredba o prepovedi uporabe športnih in drugih javnih objektov oziroma površin

 

 

Nujne kontaktne informacije

Poveljnik štaba CZ g. Slavko ŠKERLAK

M: 031-687-760
E: stabcz@moravske-toplice.si

Namestnica poveljnika CZ ga. Suzana DEUTSCH

M: 041-798-722
E: ravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si

Martina Vink Kranjec
T: +386 (0)51 620 741
E: martina.vink.kranjec@moravske-toplice.si

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije


Koronavirus (SARS-CoV-2) - ključne informacije NIJZ


Arhiv novic in obvestil

Velikost črk
Kontrast