OBVESTILO

13. 10. 2020 | 01:23

Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG) je na svoji spletni strani pod zavihkom Javni razpisi 2020 (https://www.park-goricko.org/go/1203/Javni-razpisi-2020) v okviru projekta Gorička krajina*objavil javni poziv za zasaditev in dosaditev travniških visokodebelnih sadovnjakov (različne sorte jablan). Upravičenci lahko prejmejo najmanj 5 sadik/10 arov in največ 30 sadik/60 arov v eni katastrski občini. En upravičenec lahko prejme največ 60 sadik v dveh ali več katastrskih občinah. Zainteresirani po pošti ali na sedežu JZ KPG, Grad 191, 9264 Grad, oddajo izpolnjen prijavni obrazec, ki je objavljen v javnem pozivu. Prijave sprejemamo do 30. 10. 2020.

 

*Projekt Gorička krajina sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Uradne ure

Pon., tor., čet. 7.30 – 14.30
Sreda 7.30 – 15.30
Petek 7.30 – 13.30

Velikost črk
Kontrast