Skok na osrednjo vsebino

Osnovni podatki

OBČINA MORAVSKE TOPLICE
Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3
9226 MORAVSKE TOPLICE

Telefon: (02) 538 15 00
Faks: (02) 538 15 02

Uradni elektronski naslov: obcina@moravske-toplice.si
Uradna spletna stran:  www.moravske-toplice.si

Identifikacijska številka (ID za DDV): SI 62760963
Matična številka: 5883164
Zakladniški podračun: 01278-0100012085

 

Prehodni račun za nakazilo upravne takse: 01278-4780309130 sklic 11 75779-7111002

Dostopnost