Člani občinskega sveta - mandat 2006-2010

Občina Moravske Toplice

Občinski svet Občine Moravske Toplice šteje petnajst članov, od teh sta dva člana predstavnika madžarske narodne skupnosti. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta.

ČLANI OBČINSKEGA SVETA, izvoljeni na lokalnih volitvah 22.10.2006 so:

 

  • Andrej Baligač,  Filovci 150 A, 9222 Bogojina
  • Andrej Benkovič,  Bogojina 77 C, 9222 Bogojina
  • Štefan Bogdan,  Motvarjevci 2 B, 9207 Prosenjakovci
  • Viktor Časar,  Mlajtinci 37, 9226 M. Toplice
  • Geza Džuban,  Dolga ul. 78, M. Toplice, 9226 M. Toplice – podžupan
  • Ivan Farkaš,  Bogojina 13, 9222 Bogojina
  • Štefan Ferencek,  Vučja Gomila 24, 9208 Fokovci
  • Alojz Glavač,  Sebeborci 84, 9221 Martjanci – podžupan
  • Martin Horvat,  Ivanci 44, 9222 Bogojina
  • Franc Kodila,  Martjanci 93 A, 9221 Martjanci
  • Štefan Kodila, Selo 61, 9207 Prosenjakovci
  • Jožef Matis,  Sebeborci 70 A, 9221 Martjanci
  • Vida Šavel,  Bogojina 159, 9222 Bogojina
  • Tibor Vöröš st.,  Središče 23, 9207 Prosenjakovci
  • Tibor Vöröš ml., Središče 23, 9207 Prosenjakovci
Velikost črk
Kontrast