Člani občinskega sveta in seje občinske sveta mandat 2014-2018

Občina Moravske Toplice

Člani Občinskega sveta – mandat 2014-2018:

1. Andrej BALIGAČ, Filovci

2. Igor CAMPLIN, Bogojina

3. Majda ĐURINEK, Moravske Toplice

4. Dušan GROF, Martjanci

5. Štefan HUL, Krnci

6. Anita KERMAN, Filovci

7. Sašo KOCA, Tešanovci

8. Štefan KODILA, Selo

9. Sašo NORČIČ, Sebeborci

10. Ladislav SABOTIN, Prosenjakovci

11. Alojz TRPLAN, Ivanci

12. Leonn TURNER, Selo

13. Vlado VUČKIČ, Selo

14. Vesna ZADRAVEC, Mlajtinci

15. Štefan ŽOHAR, Motvarjevci

Velikost črk
Kontrast