Člani občinskega sveta 2010-2014

Občina Moravske Toplice

Občinski svet Občine Moravske Toplice šteje petnajst članov, od teh sta dva člana predstavnika madžarske narodne skupnosti. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta.

ČLANI OBČINSKEGA SVETA, izvoljeni na lokalnih volitvah 10.10.2010 so:

Andrej Baligač,  Filovci 150 A, 9222 Bogojina
Franc Deutsch, Ratkovci 23, 9207 Prosenjakovci
Geza Džuban,  Dolga ul. 78, M. Toplice, 9226 M. Toplice
Majda Đurinek, Na bregu 26,M.Toplice, 9226 Moravske Toplice
Ignac Gabor, Filovci 24, 9222 Bogojina
Štefan Hul, Krnci 14, 9221 Martjanci
Štefan JančaričNoršinci 48, 9221 Martjanci
Sašo Koca, Tešanovci 77, 9226 Moravske Toplice
Franc Kodila, Martjanci 93A, 9221 Martjanci
Štefan Kodila, Selo 61, 9207 Prosenjakovci
Ladislav Sabotin, Prosenjakovci 87, 9207 Prosenjakovci
Alojz Trplan, Ivanci 68, 9222 Bogojina
Tibor Vöröš st.,  Središče 23, 9207 Prosenjakovci
Tibor Vöröš ml., Središče 23, 9207 Prosenjakovci
Jožef Vugrinec, Bogojina 111, 9222 Bogojina