11. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice bo v torek, 30. junija 2020, ob 15.30, v dvorani gasilskega doma, Dolga ul. 63, Moravske Toplice.

 

Vabilo

Zapisnik 10. redne seje občinskega sveta

K tč. 1 – Poročilo o izvršitvi sklepov

K tč. 2 – Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v zavodu Vrtci občine Moravske Toplice

K tč. 3 – Predlog sklepa o določitvi grobnine in enkratne zakupnine

K tč. 4 – Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembi UZN

K tč. 5 – Predlog sprememb odloka o načinu izvajanja obvezne občinske GJS zbiranja kom odpadkov

K tč. 6 – Predlog sklepa o spremembah NRP za leto 2020

K tč. 7 – Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta