Vabilo

Zapisnik 17. redne seje

K tč. 1 – Poročilo o izvršitvi sklepov

K tč. 2 – Poročila uporabnikov proračuna

Poročilo OŠ Bogojina

Poročilo OŠ Fokovci

Poročilo DOŠ Prosenjakovci

Poročilo Vrtci Občine Moravske Toplice

Poročilo TIC Moravske Toplice

Poročilo MNSS

K tč. 3 – Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve

K tč. 4 – Predlog Odloka o predkupni pravici

K tč. 5 – Predlog obvezne razlage 65. člena OPN

K tč. 6 – Predlog Sklepa o dopolnitvi načrta pridobivanja premoženja

K tč. 7 – Poročilo o potrjeni investicijski dokumentaciji

K t- 8 – Predlog soglasja k izplačilu dela plače za delovno uspešnost

K tč. 9 – Potrditev skupne liste kandidatov – Razvojni svet Pomurske regije