bo 28.07.2020 s pričetkom ob 15.30 uri v dvorani gasilskega doma, Dolga ulica 63, Moravske Toplice

Vabilo 2. izredna seja

zapisnik 11. seje

K-tč.-1-Predlog-Odloka-o-OPPN-za-območje-EUP-SB-8.pdf

06_situacija

07_prikaz_infrastrukture

08_karakteristicni_profili_precni

09_karakteristicni_profili_vzdolzni

K tč. 2 – poročilo o izvrševanju proračuna

2. Poročilo o izvrševanu proračuna Občine Moravske Toplice 30.06.2020

3.Realizacija bilance prihodkov in odhodkov 30.06.2020

4.Realizacija prihodkov proračuna 30.06.2020

5. Realizacija proračuna 30.06.2020

6. Realizacija računa financiranja 30.06.2020

7. Realizacija Načrta razvojnih programov 30.06.2020

8. Pregled prerazporeditev na dan 30.06.2020