bo 01.09.2020 s pričetkom ob 15.30 uri v dvorani gasilskega doma, Dolga ulica 63, Moravske Toplice

Vabilo 12. seja OS

Zapisnik 2. izredne seje

Ktč.1-Poročilo o izvršitvi sklepov

Ktč.2-Predlog sklepa

Ktč.2-Poročilo Vrtci OMT

Ktč.2-Poročilo TIC Moravske Toplice

Ktč.2-Poročilo OŠ Fokovci

Ktč.2-Poročilo OŠ Bogojina

Ktč.2-Poročilo DOŠ Prosenjakovci

Ktč.2-Poročilo MNSS

Ktč.3-Predlog sklepa o sofinanciranju OŠ

Ktč.4-Pravilnik o povračilu stroš.šolskega prevoza za OŠ

Ktč.5-pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev

Ktč.6-Določitev cene storitve pomoč družini na domu…

Ktč.7-Dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja

Ktč.8-Določitev višine nagrade OMT

Ktč.10-Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike