Vabilo – 9. redna seja Občinskega sveta

Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta

K tč. 1 – Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta

K tč. 2 – Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa

K tč. 3 – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu

K tč. 4 – Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika – kulturna društva in kulturni projekti

K tč. 5 – Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma

K tč. 6 – Letni program športa

K tč. 7 – Predlog sklepa o dopolnitvi načrta pridobivanja nepremičnega premoženja

K tč. 7 – Predlog sklepa o dopolnitvi načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem

K tč. 8 – Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcih občine Moravske Toplice

K tč. 9 – Predlog soglasja k spremembi sistemizacije – Vrtci občine Moravske Toplice

K tč. 10 – Predlog sklepa o pristopu h konzorciju 17

K tč. 11 – Predlog pooblastila za sprejem in potrditev investicijske dokumentacije