Vabilo

Zapisnik 23. redne seje

K tč. 1 – Poročilo o izvršitvi sklepov

K tč. 2 – Poročila uporabnikov občinskega proračuna

Poslovno poročilo Oš Bogojina 2021

Poslovno poročilo Oš Fokovci 2021

Poslovno poročilo 2021 DOŠ

Poslovno poročilo 2021 VOMT

Letno poročilo TIC

Letno poročilo MNSS

K tč. 3 – Soglasje k sistemizaciji delovnih mest

K tč. 4 – Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene

K tč. 5 – Predlog odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka