Skok na osrednjo vsebino

Občinska uprava

Občina Moravske Toplice

Splošne informacije v zvezi z upravnimi storitvami, ki se opravijo na vlogo stranke in obsegajo zlasti podatke o tem, kakšni so pogoji za pridobitev pravice, kje in po kakšnem postopku lahko stranka pridobi pravico, kaj je potrebno priložiti vlogi ter kolikšna je višina upravne takse in morebitnih drugih plačil ter kako se lahko plačilo izvede, so dostopne na spletni strani Občine Moravske Toplice: https://www.moravske-toplice.si/za-obcane/vloge-in-obrazci/ .

Splošne informacije ves poslovni čas dajejo osebno, telefonsko ali po elektronski pošti tudi javni uslužbenci, zaposleni v sprejemni pisarni Občine Moravske Toplice.

SEZNAM JAVNIH USLUŽBENCEV, KI DAJEJO SPLOŠNE INFORMACIJE O UPRAVNIH STORITVAH IN DRUGIH JAVNIH STORITVAH je objavljen na oglasni deski in spletni strani Občine Moravske Toplice: https://www.moravske-toplice.si/seznam-javnih-usluzbencev-ki-dajejo-splosne-informacije-o-upravnih-storitvah-in-drugih-javnih-storitvah/

Vse vloge in obrazci so v fizični obliki dostopni tudi v sprejemni pisarni Občine Moravske Toplice.

Za plačevanje upravnih taks naj se stranke poslužujejo plačevanja preko elektronskega bančništva ali z vplačilom v poslovalnicah Pošte Slovenije oz. bančnih poslovalnicah. Prehodni račun za nakazilo upravne takse: 01278-4780309130 sklic 11 75779-7111002.

V Občinski upravi Občine Moravske Toplice so zaposleni:

MARTINA VINK KRANJEC univ.dipl.inž.kmet. – direktorica Občinske uprave
telefon: (02) 538 15 04, GSM: 051 620 741
e-mail: martina.vink.kranjec@moravske-toplice.si

MELITA GORZA univ. dipl. prav. – pravnica VII/2
telefon: (02) 538 15 18; 041 972 153
e-mail: melita.gorza@moravske-toplice.si

MAJDA LIPIČ PROSIČ univ.dipl.inž.kmet.  – višja svetovalka za kmetijstvo in družbene dejavnosti
telefon: (02) 538 15 12, GSM: 041 339 450
e-mail: majda.lipic@moravske-toplice.si

SLAVICA FUJS, ekon. – svetovalka za finance
telefon: (02) 538 15 09, GSM: 041 358 808
e-mail: slavica.fujs@moravske-toplice.si

GORAN PINTARIČ univ.dipl.ekon. – strokovni sodelavec za javna naročila VII/1
telefon: (02) 538 15 13, GSM: 051 308 114
e-mail: goran.pintaric@moravske-toplice.si

SUZANA TITAN – finančno računovodska delavka V
telefon: (02) 538 15 16, GSM: 041 313 170
e-mail: suzana.titan@moravske-toplice.si

ANITA ČONTALA  –  tajnica funkcionarja V
telefon: (02) 538 15 00, GSM: 031 375 557
e-mail: obcina@moravske-toplice.si

DANIEL BELTRAN – knjigovodja V za KS
telefon: (02) 538 15 10, GSM: 041 278 012
e-mail: daniel.beltran@moravske-toplice.si

SANDRA SUKIČ – referentka za splošne zadeve
telefon: (02) 538 15 19, GSM: 040 791 448
e-mail: sandra.sukic@moravske-toplice.si

DANIJELA BERDEN – strokovna sodelavka VII/1 za upravne zadeve
telefon (02) 538 15 08, GSM: 041 806 699
e-mail: danijela.berden@moravske-toplice.si

SANDRA GORNJEC, ekon. – računovodkinja VI
telefon (02) 538 15 05
e-mail: sandra.gornjec@moravske-toplice.si

mag. MOJCA BREŠČAK, univ.dipl.ekon – višja svetovalka za projekte
telefon: (02) 538 15 06, GSM: 041 350 943
e-mail: mojca.brescak@moravske-toplice.si

SIMONA KELEMEN, dipl.ing.grad., – strokovna sodelavka VII/1 za infrastrukturo
telefon: (02) 538 15 14, GSM: 031 365 914
e-mail: simona.kelemen@moravske-toplice.si

ANJA CIGUT, dipl.ing.arh., – strokovna sodelavka VII/2 za okolje in prostor
telefon: (02) 538 15 03
e-mail: anja.cigut@moravske-toplice.si

Dostopnost