Skok na osrednjo vsebino

Madžarska narodna skupnost

MNSS OBČINE MORAVSKE TOPLICE

Čikečka vas, Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci, Središče

 

Spletna stran MNSS

MNSS Občine Moravske Toplice – Moravske Toplice Községi MNÖK, s sedežem v Prosenjakovcih 96, je skupnost, ki je ustanovljena l. 1995 v skladu z Zakonom o samoupravnih narodnih skupnosti, ki določa, da pripadniki italijanske in madžarske narodna skupnosti, ki avtohtono živijo na narodnostno mešanih območjih ustanovijo občinske samoupravne narodne skupnosti.

Samoupravne narodne skupnosti zagotavljajo in izvajajo uresničevanje posebnih, z ustavo in zakonih določenih pravic, omogočajo uresničevanje potreb in interesov narodnih skupnosti ter organizirano sodelujejo v javnem življenju. Samoupravne narodne skupnosti so subjekt javnega prava.
V stikih z lokalnimi in državnimi organi narodne skupnosti sodelujejo pri zadevah, ki se nanašajo na položaj manjšine.
Pomembna ustavna določba je, da država omenjene skupnosti lahko pooblasti za opravljanje določenih nalog iz državne pristojnosti.
Z vidika splošnega interesa je nedvomno najpomembnejše poslanstvo narodnih skupnosti, da spodbujajo in organizirajo dejavnosti, ki prispevajo k ohranjanju in razvoju narodne identitete ter materinega jezika pripadnikov madžarske narodne skupnosti. Med slednje sodijo področja šolstva, kulture, informiranja, ohranjanje materinega jezika na vseh področjih, stiki z matičnim narodom, določene oblike gospodarske dejavnosti itd. V povezavi s tem so občinske madžarske narodne samoupravne skupnosti soustanoviteljice dvojezičnih vrtcev in osnovnih šol, kulturnih in drugih ustanov, ki delujejo na narodno mešanem področju.

MNSS Občine Moravske Toplice deluje preko najvišjega organa občinske samoupravne narodne skupnosti – to je 9 članskega sveta samoupravne narodne skupnosti, katerega so izvolili pripadniki madžarske narodne skupnosti v občini Moravske Toplice.

MNSS Občine Moravske Toplice upošteva pravne okvire in v skladu s tem, s posebno tenkočutnostjo skrbi za ohranjanje identitete in materinega jezika populacije na območju svoje občine. Zato je za delovanje MNSS Občine Moravske Toplice pomembno, da sodelujejo z matičnim narodom in njegovo državo, to je z Republiko Madžarsko.

Dostopnost