Skok na osrednjo vsebino

Komisije in odbori, 2018 - 2022

Občina Moravske Toplice
Nadzorni odbor
 • MIHAEL HORVAT, Bogojina 338,
 • MATILDA FARIČ, Selo 20 a,
 • SIMON KARDOŠ, Tešanovci 27,
 • KATJA RITUPER, Bogojina 2c,
 • MARTINA SEP, Moravske gorice 89, Moravske Toplice.
Odbor za kmetijstvo
 • Štefan Hul, Krnci – predsednik,
 • Suzana Koltai, Lončarovci,
 • Bojan Šušlek, Pordašinci,
 • Leonn Turner, Selo,
 • Štefan Ferencek, Vučja gomila,
 • Ignac Gabor, Filovci,
 • Iris Gergorec, Prosenjakovci.
Komisija za narodnostna vprašanja in mednarodno sodelovanje
 • Zsuzsi Vugrinec, Središče – predsednica,
 • Bojan Šušlek, Pordašinci,
 • Julijana Puhan, Motvarjevci.
 1.  

 

Odbor za zaščito in reševanje
 • Jože Trajber, Martjanci – predsednik,
 • Dušan Puhan, Ivanci,
 • Štefan Kodila, Selo
 • Štefan Hul, Krnci,
 • Marcel Rous, Filovci
 • Jožef Štefko, Ivanci
 • Alojz Berden, Filovci.
Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo,kulturo, šport in turizem
 • Majda Ðurinek, Moravske Toplice – predsednica,
 • Jože Trajber, Martjanci,
 • Zsuzsi Vugrinec, Središče,
 • Vlado Vučkič, Selo,
 • Franc Škalič, Selo,
 • Jože Herman, Moravske Toplice,
 • Alojz Trplan, Ivanci.
 1.  
Odbor za lokalno infrastrukturo
 • Dušan Puhan, Ivanci – predsednik,
 • Tomaž Gregorec, Bogojina,
 • Sašo Koca, Tešanovci,
 • Andrej Baligač, Filovci,
 • Franc Deutsch, Ratkovci,
 • Viktor Časar, Mlajtinci,
 • Vladimir Koltaj, Berkovci.
 1.  

 

Statutarno pravna komisija
 • Tomaž Gregorec, Bogojina – predsednik,
 • Andrej Baligač, Filovci
 • Majda Ðurinek, Moravske Toplice.
 1.  
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v OMT
 • Alojz Trplan, Ivanci – predsednik,
 • Majda Ðurinek, Moravske Toplice,
 • Jolanka Horvat, Andrejci,
 • Patricija Puhan, Čikečka vas,
 • Dejan Kučan, Tešanovci,
 • Lidija Bohnec, Suhi Vrh,
 • Stojan Horvat, Vučja Gomila.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 • SAŠO KOCA, Tešanovci
 • ŠTEFAN HUL, Krnci
 • LEONN TURNER, Selo
 • ALOJZ TRPLAN, Ivanci
 • ZSUZSI VUGRINEC, Središče
Občinska volilna komisija
 • 1. JOLANKA HORVAT, predsednica
 • 2. EMIL VUČKIČ, namestnik predsednice
 • 3. VLADO VUČKIČ, član
 • 4. SONJA DAJČ, namestnica člana
 • 5. MARTINA ČERNELA KOCET, članica
 • 6. DEJAN HORVAT, namestnik članice
 • 7. JOŽEF KOVAČ, član
 • 8. DRAGO IVANIČ, namestnik člana

Tajnik občinske volilne komisije: MAJDA LIPIČ PROSIČ

Svet za preventivo in varstvo v cestnem prometu (SPV)
 • MARIČ FRANC – predsednik
 • ŠTEFAN HUL – član
 • IGNAC GABOR- član
 • DUŠAN NEMEC- član
 • ANDREJ ŠTEVANČEC- član
 • JOŽE ALBERT- član
 • EMIL TRAJBARIČ- član
 • JANEZ BOGDAN – član

 

Dostopnost