Skok na osrednjo vsebino

Komisije in odbori, 2014 - 2018

Občina Moravske Toplice
Nadzorni odbor
 • SIMON KARDOŠ, TEŠANOVCI 27,
 • LIDIJA BOHNEC, SUHI VRH 13 b,
 • MARTINA BAUMAN, MLAJTINCI 11e,
 • KATJA RITUPER, BOGOJINA 2c,
 • MARTINA SEP, Moravske gorice 89, MORAVSKE TOPLICE.
Odbor za kmetijstvo
 • IGOR CAMPLIN, BOGOJINA 107 – predsednik,
 • VLADO VUČKIČ, SELO 80a – član,
 • LEONN TURNER, SELO 11a – član
 • LADISLAV SABOTIN, PROSENJAKOVCI 87 – član,
 • SUZANA KOLTAI, LONČAROVCI 43 – član
 • JOŽEF ŠTEFKO, IVANCI 33 – član,
 • VILJEM KIANEC, FOKOVCI 8 – član.
Komisija za narodnostna vprašanja in mednarodno sodelovanje
 • ŠTEFAN ŽOHAR, MOTVARJEVCI 3a – predsednik,
 • LADISLAV SABOTIN, PROSENJAKOVCI 87 – član,
 • VILMOS LIPAI, MOTVARJEVCI 1 – član.
 1.  

 

Odbor za zaščito in reševanje
 • DUŠAN GROF, MARTJANCI 93h – predsednik,
 • SAŠO KOCA, TEŠANOVCI 77 – član,
 • ŠTEFAN HUL, KRNCI 14 – član,
 • ŠTEFAN KODILA, SELO 61 – član,
 • ANDREJ KORUNIČ, SELO 9 – član,
 • ALOJZ BERDEN, FILOVCI 67a – član,
 • ZVONKO ŠPILAK, PROSENJAKOVCI 61 – član.
Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo,kulturo, šport in turizem
 • SAŠO KOCA, TEŠANOVCI 77 – predsednik,
 • MAJDA DURINEK, Na bregu 26, MORAVSKE TOPLICE – član,
 • ANITA KERMAN, FILOVCI 253 – član,
 • SAŠO NORČIČ, SEBEBORCI 35 – član,
 • IRENA HÜLL, SEBEBORCI 53 – član,
 • BORUT ANDREJEK, SEBEBORCI 101 – član,
 • TIMOTEJA NEMEC, Kranjčeva ulica 41, MORAVSKE TOPLICE – član.
Odbor za lokalno infrastrukturo
 • Andrej Baligač, Filovci 150a – predsednik,
 • Boris Velner, Vučja Gomila 131 – član,
 • Vesna Zadravec, Mlajtinci 16   – član,
 • Štefan Ferencek, Vučja Gomila 24 – član,
 • Alojz Trplan, Ivanci 68 – član,
 • Anita Kerman, Filovci 253 – član,
 • Mateja Novak, Suhi vrh102 – član.

 

Statutarno pravna komisija
 • Sašo Norčič, Sebeborci 35 – predsednik,
 • Vesna Zadravec, Mlajtinci 16 – član,
 • Andrej Baligač, Filovci 150a – član
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v OMT
 • Alojz Trplan, Ivanci 68 – predsednik,
 • Dejan Hari, Dolga ulica 92, Moravske Toplice – član,
 • Petra Marič, Noršinci 16f – član,
 • Martina Lipaj, Martjanci 37 – član,
 • Majda Đurinek, Na bregu 26, Moravske Toplice – član,
 • Danijela Vučkič, Noršinci 11b – član,
 • Jožefa Sakovič, Vučja Gomila 74a – član.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 • DUŠAN GROF – predsednik,
 • ANDREJ BALIGAČ,
 • ŠTEFAN KODILA,
 • IGOR CAMPLIN,
 • LEONN TURNER.
Občinska volilna komisija
 • JOLANKA HORVAT, Dolga ulica 206, MORAVSKE TOPLICE – predsednica,
 • EMIL VUČKIČ, ANDREJCI 9a, – namestnik predsednice,
 • ŠTEFAN KUHAR, Dolga ulica 79, MORAVSKE TOPLICE – član,
 • JOLANKA HORVAT, ANDREJCI 18- namestnik člana,
 • DRAGO IVANIČ, BOGOJINA 37 – član,
 • JANEZ PANKER, Levstikova ulica 27, MORAVSKE TOPLICE – namestnik člana,
 • ELISA HORVAT, SELO 11a   – član,
 • ANDREJ NOVAK, ANDREJCI 43 – namestnik člana.