Skok na osrednjo vsebino

Komisije in odbori, 2022 - 2026

Občina Moravske Toplice
Nadzorni odbor
 • KATJA RITUPER, Bogojina
 • LIDIJA BOHNEC, Suhi Vrh
 • MARTINA KERČMAR, Prosenjakovci
 • MATILDA FARIČ, Selo
 • RENATA KERČMAR, Krnci
Odbor za kmetijstvo
 • Štefan Kodila, Selo – predsednik,
 • Suzana Koltai, Lončarovci,
 • Bojan Šušlek, Pordašinci,
 • Štefan Hul, Krnci,
 • Ladislav Sabotin, Prosenjakovci,
 • Jožef Štefko, Ivanci,
 • Dejan Küčan,Tešanovci.
Komisija za narodnostna vprašanja in mednarodno sodelovanje
 • Bojan Šušlek, Pordašinci – predsednik
 • Zsuzsi Vugrinec, Središče
 • Vilmos Lipai, Motvarjevci
 1.  

 

Odbor za zaščito in reševanje
 • Jože Trajber, Martjanci – predsednik,
 • Andrej Baligač, Filovci,
 • Stanislav Gorčan, Fokovci
 • Jolanka Horvat, Andrejci
 • Alojz Berden, Filovci
 • Robert Lainšček, Suhi Vrh
 • Sebastjan Gornjec, Martjanci
Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo,kulturo, šport in turizem
 • Andrej Baligač, Filovci – predsednik,
 • Slavko Škerlak, Sebeborci,
 • Martina Bauman, Mlajtinci,
 • Alojz Trplan, Ivanci,
 • Simona Gomboc, Ivanovci,
 • Jožef Herman, Moravske Toplice,
 • Pavel Zakal, Vučja Gomila.
 1.  
Odbor za lokalno infrastrukturo
 • Slavko Škerlak, Sebeborci – predsednik,
 • Sebastjan Gornjec, Martjanci,
 • Mihael Horvat, Bogojina,
 • Alojz Trplan, Ivanci,
 • Franc Deutsch, Ratkovci,
 • Viktor Časar, Mlajtinci,
 • Petra Marič, Noršinci.
 1.  

 

Statutarno pravna komisija
 • Tomaž Gregorec, Bogojina – predsednik,
 • Andrej Baligač, Filovci
 • Slavko Škerlak, Sebeborci.
 1.  
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v OMT
 • Alojz Trplan, Ivanci – predsednik,
 • Martina Bauman, Mlajtinci,
 • Cvetka Davidovski, Moravske Toplice,
 • Dora Pulič Čontala, Sebeborci,
 • Anton Havaši, Fokovci,
 • Ignac Gabor, Filovci,
 • Tomaž Nemec, Bukovnica.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 • SAŠO KOCA, Tešanovci – predsednik
 • ŠTEFAN HUL, Krnci
 • TOMAŽ GREGOREC, Bogojina
 • ŠTEFAN KODILA, Selo,
 • ZSUZSI VUGRINEC, Središče
Občinska volilna komisija
 • 1. JOLANKA HORVAT, predsednica
 • 2. EMIL VUČKIČ, namestnik predsednice
 • 3. VLADO VUČKIČ, član
 • 4. SONJA DAJČ, namestnica člana
 • 5. MARTINA ČERNELA KOCET, članica
 • 6. DEJAN HORVAT, namestnik članice
 • 7. JOŽEF KOVAČ, član
 • 8. DRAGO IVANIČ, namestnik člana

Tajnik občinske volilne komisije: MAJDA LIPIČ PROSIČ

Svet za preventivo in varstvo v cestnem prometu (SPV)
 • MARIČ FRANC – predsednik
 • ŠTEFAN HUL – član
 • IGNAC GABOR- član
 • DUŠAN NEMEC- član
 • ANDREJ ŠTEVANČEC- član
 • JOŽE ALBERT- član
 • EMIL TRAJBARIČ- član
 • JANEZ BOGDAN – član

 

Dostopnost