Skok na osrednjo vsebino

ZBIRANJE STEKLA OD VRAT DO VRAT ZA VSA GOSPODINJSTVA IN UKINITEV EKOLOŠKIH OTOKOV

2. 8. 2023 | 02:08

Obveščamo vas, da bo podjetje Saubermacher – Komunala bo v sodelovanju z Občino Moravske Toplice v mesecu oktobru 2023 začelo izvajati storitev zbiranja stekla po sistemu od vrat do vrat. To pomeni, da se gospodinjstva lahko odločijo za zbiranje odpadne steklene embalaže doma in sicer v 120-litrskih zabojnikih. V novo storitev se lahko prijavijo z izpolnjeno prijavnico (v aplikaciji Saubermacher – Komunala ali na hrbtni strani obvestila, ki smo ga razposlali na vsa gospodinjstva in objavili na spletni strani občine), najpozneje do 12. 9. 2023.

Storitev bo vključena v mesečni strošek zbiranja komunalnih odpadkov in ne bo povzročala dodatnih stroškov.  Odvozi se bodo vršili enkrat na dva meseca.

Z vključitvijo nove storitve v standard ravnanja z odpadki bodo uporabniki imeli možnost zbiranja vseh frakcij komunalnih odpadkov na domačem dvorišču.

Iz tega razloga bodo najpozneje do 1 .1. 2024 umaknjena zbirna mesta (ekološki otoki), kjer so sedaj stali zabojniki za steklo, papir in embalažo.

V kolikor gospodinjstva še ne uporabljajo zabojnika za papir, se lahko odločijo tudi zanj, kar se prav tako označi na prijavnici. Tudi zbiranje papirja je že vključeno v mesečni strošek zbiranja odpadkov.

Ponujamo še možnost vključitve v odvoz bioloških odpadkov, ki se v skladu z urnikom odvoza vrši v poletnih mesecih enkrat tedensko, v zimskem času pa enkrat na 14 dni. Tudi prijava v odvoz bioloških odpadkov in naročilo zabojnika za biološke odpadke se lahko označi na prijavnici, na voljo pa so zabojniki različnih velikosti. Storitev se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom, objavljenim na spletni strani www.saubermacher-komunala.si.

Prijavnica se lahko odda na enega od naslednjih načinov:

  • izpolnite prijavnico v mobilni aplikaciji Saubermacher – Komunala (QR koda)
  • skenirano/fotografirano po e-pošti na narocila@saubermacher-komunala.si
  • po pošti ali osebno na naslov podjetja Saubermacher – Komunala, Noršinska ulica 12, 9000 M. Sobota.

O lokacijah in terminih delitve zabojnikov, ki bo predvidoma potekala zadnji teden v mesecu septembru, boste pravočasno obveščeni.

Tudi po začetku izvajanja storitve se še lahko vključite v storitev zbiranja stekla od vrat do vrat, tako da se oglasite in prevzamete zabojnik osebno na sedežu podjetja Saubermacher – Komunala .

Posebej opozarjamo, da je vključitev v odvoz mešanih komunalnih odpadkov s črnim zabojnikom oz. izjemoma z vrečami, v skladu z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov ter občinskim odlokom obvezna za vsa gospodinjstva povzročitelje. V kolikor v odvoz mešanih komunalnih odpadkov še niste vključeni, vas pozivamo, da to uredite na sedežu podjetja Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., Noršinska ulica 12, Murska Sobota.

 

Obvestilo + prijavnica

Prijavnica

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost