Skok na osrednjo vsebino

Opozorilo: do umiritve vremenskih razmer odsvetujejo delo in gibanje v gozdu

10. 2. 2020 | 07:58

Zavod za gozdove Republike Slovenije opozarja, da je gibanje, še posebej pa delo v gozdu v teh dneh izjemno nevarno. Če za to ni posebnega razloga, odsvetujejo obisk in delo v gozdu.

Podrobnosti opozorila so na njihovi spletni strani ( tukaj )

Varnost ljudi je prva prioriteta sanacije gozdov po naravnih ujmah. K sanaciji poškodovanih gozdov naj gozdni delavci in lastniki gozdov pristopajo karseda previdno. Kdor dela v gozdu ni vajen, naj se sam ne loteva odstranjevanja poškodovanega drevja. Polomljeno drevje je pod velikimi nateznimi napetostmi, zato pri nepravilnem delu lahko pride do usodnih poškodb pri sečnji. Odstranjevanje drevja naj bo v takih primerih prepuščeno usposobljenim delavcem.

Zavod za gozdove Slovenije, 10. 2. 2020

Nevarnost pri izdelavi poškodovanega drevja

Varno delo pri sečnji

Varno delo s traktorji pri spravilu lesa

Varnost in zdravje pri delu v gozdu

Obnašanje na delovišču, na prometnicah, v bližini naselij

Sečnja, zasek, podrezovanje

Spravilo lesa – primerne lastnosti in oprema traktorja

Spravilo lesa – tehnika dela s traktorjem

Vzdrževanje žagalnih delov motorne žage

Zavod za gozdove Slovenije

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost